Гордон Модел раста | Модел стабилног и вишестепеног вредновања

Шта је Гордон Гровтх Модел?

Гордон модел раста је тип модела дисконтног дивиденде у којем се не узимају у обзир и дисконтирају само дивиденде већ се узима у обзир и стопа раста дивиденди и на основу тога се израчунава цена акција.

Формула

Према Гордоновој формули раста, суштинска вредност деоница једнака је збиру све садашње вредности будуће дивиденде. Из горњег графикона примећујемо да компаније попут МцДоналд’с-а, Процтер & Гамбле, Кимберли Цларк, ПепсиЦо, 3М, ЦоцаЦола, Јохнсон & Јохнсон, АТ&Т, Валмарт редовно исплаћују дивиденде, а можемо да користимо Гордон Гровтх Модел за вредновање таквих компанија.

Постоје две основне врсте модела - Стабилни модел и Модел вишефазног раста. Стабилни модел претпоставља да је раст дивиденди константан током времена; међутим, вишефазни модел раста не претпоставља стални раст дивиденди, стога морамо сваке године дивиденду проценити засебно. Међутим, на крају вишефазни модел претпоставља стални раст дивиденди.

Погледајмо сада Гордонову формулу раста и примере за сваку врсту модела и израчунавање цене акција:

Формула стабилног раста Гордона

Коришћењем стабилног модела добијамо вредност залиха као што је приказано доле:

Где,

 1. Д.1: то је очекивана годишња дивиденда по акцији следеће године
 2. ке: дисконтна стопа или потребна стопа поврата процењена помоћу ЦАПМ-а
 3. г: очекивана стопа раста дивиденде (претпоставља се константна)

Остале претпоставке формуле Гордон Гровтх су следеће: -

 • Претпостављамо да Компанија расте константном брзином.
 • Предузеће има стабилну финансијску полугу или у њему не постоји финансијска полуга.
 • Живот фирме је неограничен.
 • Потребна стопа поврата остаје константна.
 • Слободни новчани ток Компаније се исплаћује као дивиденда константним стопама раста.
 • Потребна стопа поврата већа је од стопе раста.

Пример стабилног модела раста Гордона

Претпоставимо да ће компанија АБЦ следеће године исплатити 5 долара дивиденде, за коју се очекује да ће расти по стопи од 3% сваке године. Даље, потребна стопа поврата инвеститора је 8%. Која је стварна вредност деоница компаније АБЦ?

Формула унутрашње вредности залиха применом Гордоновог модела раста:

Имајте на уму, претпостављали смо константан раст дивиденди током година. То може бити тачно за стабилне компаније; међутим, раст дивиденди може варирати за компаније које расту / пропадају. Стога користимо вишестепени модел. Према томе, користећи стабилан модел, вредност акције износи 100 долара. Ако се акција тргује на рецимо 70 долара, онда је потцењена, а ако се акција тргује на 120 долара, каже се да је прецењена.

Валмарт стабилне дивиденде

Погледајмо Валмарт-ове дивиденде исплаћене у последњих 30 година. Валмарт је зрела компанија и примећујемо да су се дивиденде непрекидно повећавале током овог периода. То значи да можемо вредновати Валмарт користећи израчуне Гордон Гровтх Модел.

извор: ицхартс

Пример вишестепеног модела раста Гордона

Узмимо Гордон Гровтх вишестепени пример компаније у којој имамо следеће -

 • Текуће дивиденде (2016) = 12 УСД
 • Раст дивиденди за 4 године = 20%
 • Раст дивиденди након 4 године = 8%
 • Трошак капитала = 15%

Нађите вредност предузећа помоћу израчунавања Гордон модела раста.

Корак 1: Израчунајте дивиденде за сваку годину док се не постигне стабилна стопа раста

Овде израчунавамо дивиденде високог раста до 2020. године, као што је приказано у наставку.

Стабилна стопа раста постиже се након 4 године. Дакле, израчунавамо профил дивиденде до 2020.

Корак 2: Израчунајте вредност терминала модела Гордон Гровтх (на крају фазе високог раста)

Овде ћемо користити Гордон Гровтх за вредност терминала. Примећујемо да се раст стабилизује након 2020; стога можемо израчунати терминалну вредност Гордоновог модела раста у 2020. години користећи овај модел.

Може се проценити помоћу Гордон формуле раста -

Формулу примењујемо у екцелу, као што се види доле. Вредност ТВ-а или терминала на крају 2020. године.

Вредност терминала модела Гордон Гровтх (2020) износи 383,9 УСД

Корак 3: Израчунајте садашњу вредност свих пројектованих дивиденди

Садашња вредност дивиденди током периода високог раста (2017-2020) дата је у наставку. Имајте на уму да је у овом примеру потребна стопа поврата 15%

Корак 4: Пронађите тренутну вредност вредности терминала модела Гордон Гровтх

Садашња вредност вредности терминала = 219,5 УСД

Корак 5: Пронађите фер вредност - ПВ пројектованих дивиденди и ПВ терминалне вредности

Као што већ знамо да је унутрашња вредност деоница садашња вредност будућих токова готовине. Будући да смо израчунали садашњу вредност дивиденде и садашњу вредност терминалне вредности, укупни збир обе вредности одражаваће фер вредност залиха.

Фер вредност = ПВ (пројектоване дивиденде) + ПВ (терминална вредност)

Фер вредност износи 273,0 УСД

Предности

 • Гордонов модел раста изузетно је користан за стабилне компаније; Компаније које имају добар новчани ток и ограничене пословне трошкове.
 • Модел процене је једноставан и лако разумљив са доступним улазним подацима или се може претпоставити из финансијских извештаја и годишњих извештаја Компаније.
 • Модел не узима у обзир тржишне услове; стога се може користити за процену или упоређивање предузећа различитих величина и из различитих индустрија.
 • Модел се широко користе у индустрији некретнина од стране инвеститора у некретнине, агената код којих се готовина точи од кирија и познат је њихов раст.

Мане

Поред горе наведених предности модела Гордон Гровтх, постоји и пуно недостатака и ограничења модела:

 • Претпоставка сталног раста дивиденди је главно ограничење модела. Компанијама ће бити тешко да одржавају континуирани раст током свог живота због различитих тржишних услова, пословних циклуса, финансијских потешкоћа итд.
 • Ако је потребна стопа приноса мања од стопе раста, модел може резултирати негативном вредношћу; тако да је модел у таквим случајевима неефикасан.
 • Модел не узима у обзир тржишне услове или друге факторе који не исплаћују дивиденде као што су величина компаније, вредност марке компаније, перцепција тржишта, локални и геополитички фактори. Сви ови фактори утичу на стварну вредност залиха, па стога модел не даје холистичку слику сопствене вредности залиха.
 • Модел се не може користити за компаније које имају нередовне новчане токове, обрасце дивиденди или финансијску полугу.
 • Модел се не може користити за компаније у фази раста које немају историју дивиденди или се мора користити са више претпоставки.

Закључак

Гордонов модел раста, иако једноставан за разумевање, заснован је на бројним критичним претпоставкама, па самим тим има своја ограничења. Међутим, модел се може користити за стабилна предузећа која имају историју исплате дивиденди и будућег раста. За непредвидљивије компаније могао би се користити вишестепени модел узимајући у обзир неке реалније претпоставке.