Формат извештаја о токовима средстава | Како припремити? (Корак по корак)

Шта је формат извештаја о токовима средстава?

Извештај о токовима средстава је резиме извора средстава и примене средстава који упоређује биланс стања два различита датума и анализира одакле је предузеће зарадило новац, а где је трошило новац. Уз помоћ формата извода о токовима средстава, она постаје сажета верзија за анализу извора и примене фонда.

Три дела формата извештаја о токовима средстава

# 1 - Изјава о променама у обртном капиталу: Обртни капитал значи разлику између обртне имовине и текућих обавеза. Ако дође до повећања обртног капитала, то ће бити примена средстава, а ако дође до смањења обртног капитала, онда ће то бити извор средстава.

# 2 - Средства из пословања: Ако зарадимо профит, то ће бити извор средстава, а ако постоји губитак, то ће бити примена средстава.

# 3 - Извештај о токовима средстава: Након припреме горња два захтева, припремићемо извештај о токовима средстава, који ће обухватити сав одлив и прилив средстава.

 1. Извор фонда: У основи се користи како би се знало где су распоређена средства за инвестирање у посао. Извор фонда може бити у облику емисије акција, задужница, добити од пословања, дивиденде примљене од инвестиција и прихода од позајмица итд.
 2. Пријава фонда: У основи се користи како би се знало где је уложено финансирано финансирање. Примена средстава може бити у облику куповине основних средстава, повећања обртног капитала, куповине инвестиција, исплаћене дивиденде, отплате позајмица, плаћених камата итд.

Како припремити извештај о токовима средстава? (Примери)

# 1 - Изјава о промени обртног капитала

Сада ћемо видети формат „изјаве о промени обртног капитала“.

 • У овом формату постоје два дела, прво су обртна средства и краткорочне обавезе. Из биланса стања ћемо узети текућу имовину и текуће обавезе на дан 31. марта’19. И 31. марта’18. Затим израчунајте нето обртни капитал (након одбитка текућих обавеза од обртних средстава) обе године. После тога упоредите нето обртни капитал обе године и сазнајте промене у обртном капиталу.
 • У доњем примеру, нето обртни капитал на дан 31. марта ’19. И 31. марта ’18. Износи 12000 УСД, односно 5500 УСД, дакле за текућу годину, тј. Повећање обртног капитала у марту 19. Износи 6.500 УСД.

# 2 - Припремите Извештај о фонду из пословања

Након припреме извештаја о промени обртног капитала, сада треба да припремимо извештај о стању из пословања:

 • У овој изјави ћемо узети добит / губитак из добити и губитка клима. Затим, морамо извршити нека прилагођавања добити / губитка.
 • Рачуне добити и губитка припремамо на основу временских разграничења. У овом случају безготовински трошкови попут амортизације, лошег дуга, сви трошкови који се отписују такође се узимају у обзир за добијање стварне добити или губитка.
 • Додаћемо или мање, у зависности од случаја, те неновчане трошкове и добићемо новчани добитак / губитак.
 • У доњем формату претпоставили смо да је добит текуће године 20000 америчких долара. Затим смо идентификовали безготовинске ставке које су одбијене у добити и губитку, односно 3230 америчких долара, што се сада додаје у добит текуће године, и неоперативна ставка која је додата на рачун добити и губитка од 120 долара смањена је са добити текуће године.
 • Након додавања и одузимања неновчаних или неоперативних ставки, доћи ћемо до позиције у којој се може извести ток средстава из пословања, тј., 23110 УСД.

# 3 - Припремите Извештај о токовима средстава

На крају, припремићемо извештај о токовима средстава

 • У овој изјави ћемо сазнати изворе средстава и њихове пријаве.
 • У горњем примеру, видели смо да је повећање обртног капитала 6.500 УСД (сматра се пријавом фонда), а фонд из операције 23.110 УСД (сматра се извором фонда).
 • Претпоставимо да смо издали акцијски капитал на тржишту у износу од 5000 УСД (сматра се извором фонда). Уређени извор фонда користи се за повећање обртног капитала и куповину основних средстава.

Закључак

 • Уз помоћ формата извода о токовима средстава можемо припремити извод о токовима средстава. Компанија припрема ову изјаву за анализу промена у обртном капиталу између два биланса стања. Заснован је на историјским подацима. Помаже менаџменту у доношењу будућих одлука, али на основу само извештаја о току фонда, управа не може да донесе потпуну одлуку, јер узима у обзир само ставке засноване на фонду.
 • На крају, управа треба да припреми ову изјаву јер узима у обзир све изворе, тј. Одакле долазе средства и све пријаве, тј. Тамо где средства иду, а ова резимирана изјава помаже менаџменту да крене даље.