Номинална вредност деоница (значење, формула) | Како израчунати?

Колика је номинална вредност акција?

Номинална вредност акција односи се на минималну вредност коју је одредила одређена врста акција коју је издало предузеће испод које се израчунава дељењем вредности укупног уплаћеног основног капитала предузећа са укупним бројем акција у оптицају на одређеној тачка времена.

Формула за израчунавање номиналне вредности акција

Формула за номиналну вредност акције је прилично једноставна и изведена је дељењем уплаћеног основног капитала са преосталим бројем акција предузећа.

Номинална вредност деоница = уплаћени основни капитал / број неизмирених деоница

Кораци за израчунавање номиналне вредности акција

Формула се може добити коришћењем следећих корака:

  • Корак 1: Прво, одредите укупан уплаћени основни капитал, који је лако доступан као ставка у билансу стања.
  • Корак 2: Даље, одредите број издатих акција компаније. Имајте на уму да се неће користити одобрене акције већ уплаћене акције.
  • Корак 3: Коначно, формула је изведена дељењем укупног уплаћеног основног капитала (корак 1) са преосталим бројем акција предузећа (корак 2), као што је приказано у наставку.

Номинална вредност деоница = уплаћени основни капитал / број неизмирених деоница

Примери

Ову Номиналну вредност удела у предлошку Екцел можете преузети овде - Номинална вредност удела у предлошку Екцел

Пример # 1

Узмимо пример компаније АБЦ Лтд за израчунавање номиналне вредности залиха. АБЦ Лтд је компанија за производњу сладоледа и започела је са радом прошле године. Дакле, ова финансијска година била је прва извештајна година, а према билансу стања за годину која се завршила 31. марта 2019. године, уплаћени основни капитал износио је 60.000 УСД, а задржана добит 120.000 УСД. Тренутно компанија има 2.500 одобрених акција и 2.000 нерешених акција на тржишту.

Дато,

  • Уплаћени основни капитал = 60.000 УСД
  • Задржана добит = 120.000 УСД (сувишан)
  • Број одобрених акција = 2.500 (сувишан)
  • Број издатих акција = 2.000

На основу информација утврдите следеће.

Стога се може израчунати као,

= $60,000 / 2,000

= 30,00 УСД по акцији

Пример # 2

Узмимо пример биланса стања Аппле Инц. за период завршен 29. септембра 2018. Следеће финансијске информације доступне су у јавном домену.

На основу информација утврдите следеће.

Стога се прорачун може извршити на следећи начин

= $98,812 / (4,754,986,000 + 5,126,201,000)

= 0,00001 УСД по акцији

Према томе, номинална вредност компаније Аппле Инц. на дан 29. септембра 2018. године износила је 0,00001 УСД по акцији, иако се тржишна вредност тренутно креће око 200 УСД по акцији.

Калкулатор

Можете користити овај калкулатор

Уплаћени основни капитал
Број преосталих деоница
Поделите формулу номиналне вредности
 

Формула номиналне вредности удела =
Уплаћени основни капитал
=
Број преосталих деоница
0
=0
0

Релевантност и употреба

Иако се концепт најчешће користи за акције или акције, подједнако је користан у случају обвезница и приоритетних инвеститора у акције. Номинална вредност акција позната је и као номинална вредност и може имати било коју вредност у распону од 0,00001 УСД по акцији до 10 УСД по акцији.