Потпуни облик СТО (дефиниција, циљеви) | Комплетан водич за СТО

Потпуни облик СТО - Светске трговинске организације

Светска трговинска организација је пуни облик СТО. Функционише као међувладина институција (међународна организација) која је одговорна за бригу о спољној трговини две или више нација, а седиште јој је у Женеви, Швајцарска, а основана је 1. јануара 1995. године са циљем смањења царине и друге основне препреке међународној трговини и тренутно она има чланство не мање од 164 државе чланице.

Историја

ВТО је донесен као замена за ГАТТ (Општи споразум о царинама и трговини). ГАТТ је усвојен након завршетка Другог светског рата искључиво у сврху успостављања глобалне економске сарадње. ГАТТ је основан 1947. године и састојао се од 23 члана. ГАТТ је имао седиште у Женеви, Швајцарска и био је део Бретон Воодс система. Сврха увођења ГАТТ-а била је осигурати праксу стабилне трговине као и економско свјетско окружење.

Касније се појавила Међународна трговинска организација (ИТО) и веровало се да би ГАТТ могао постати део ИТО-а, чак су и преговори вођени управо из тог разлога 1948. године у Хавани. Сврха увођења ИТО била је да се поставе општа основна правила у погледу спољне трговине и таквих других глобалних економских питања. Повеља која је поднета није добила одобрење америчког конгреса и стога је СТО постојала. ВТО је основана 1995. године и деловала је као потпуна доказна замена за ГАТТ. Због тога се СТО назива наследником ГАТТ-а. ВТО је једина међувладина организација на свету која се бави правилима која се односе на спољну трговину која се одвија између земаља.

Циљеви СТО

О циљевима Светске трговинске организације говори се у наставку:

 • СТО има за циљ побољшање животног стандарда сваког појединца који припада државама чланицама.
 • СТО има за циљ да осигура стопостотно запошљавање, као и раст потражње за робама и услугама.
 • СТО тежи повећању производње и трговине производима и услугама.
 • СТО такође има за циљ да обезбеди потпуно коришћење националних и међународних ресурса.
 • СТО чак има за циљ да заштити животну средину од исцрпљивања услед људског мешања.
 • СТО има за циљ да обезбеди да све компаније прихвате и поштују концепт одрживог развоја.
 • СТО такође има за циљ примену новог механизма спољне трговине на начин како је предвиђено Споразумом.
 • СТО има за циљ промоцију међународне трговине која сигурно може користити свим земљама.
 • Уклањање постојећих препрека присутних у отвореном глобалном трговинском систему.
 • СТО чак има за циљ предузимање посебних корака ка развоју најсиромашнијих и неразвијених земаља.
 • СТО има за циљ чак и јачање конкурентности између свих земаља чланица како би имао користи од максималног броја купаца.

Функције ВТО

О функцијама Светске трговинске организације говори се у наставку:

 • Светска трговинска организација управља ТПРМ-ом (Механизмом за преглед трговинске политике).
 • Свјетска трговинска организација ће управљати споразумима Свјетске трговинске организације.
 • Свјетска трговинска организација надгледаће домаћу трговинску политику.
 • Свјетска трговинска организација рјешава спорове везане за трговину.
 • Светска трговинска организација обезбедиће отворени форум за трговинске преговоре.
 • Светска трговинска организација ће пружити техничку помоћ земљама које су на фронту у развоју.
 • Светска трговинска организација сарађиваће са сличним међувладиним организацијама.
 • Свјетска трговинска организација сарађиваће са ММФ-ом (Међународни монетарни фонд) и ИБРД-ом (Међународна банка за обнову и развој).

Предности

О предностима ВТО-а говори се у наставку:

 • СТО помаже у промоцији мира и доброг стања међу земљама.
 • Помоћу СТО, спорови између држава чланица могу се конструктивно решавати.
 • СТО помаже у подстицању економског раста.
 • СТО пружа помоћ земљама у развоју
 • СТО осигурава адекватан ниво корпоративног управљања и осигурава слободну трговину, што значи да су животни трошкови смањени.
 • Трговина међу државама под управом ВТО-а повећава могућности запошљавања и прихода за учеснике.
 • ВТО штити владу од напада попут лобирања.
 • Слободна трговина коју осигурава СТО нуди бољи и већи избор у погледу роба и услуга.
 • СТО чак појачава пољопривредни извоз и међународну трговину.
 • СТО чак појачава прилив СДИ (директне стране инвестиције) и помаже у ограничавању дампинга.
 • СТО пружа огромне користи за индустрије попут платна и текстила.

Мане

Светска трговинска организација такође има пуно недостатака. О тамној страни Светске трговинске организације говори се у наставку:

 • Светска трговинска организација прети за пољопривредни сектор. То је због чињенице да смањује субвенције и повећава увоз прехрамбених усева.
 • Светска трговинска организација намеће огромну претњу индустријама које послују на националном нивоу.
 • Светска трговинска организација чак има значајан утицај на људска права и права запослених.
 • Светска трговинска организација подрива национални суверенитет и доношење одлука које се доносе на локалном нивоу.
 • СТО чак повећава економску нестабилност на националном нивоу.
 • Новим индустријама ће бити тешко да се успоставе у широком конкурентском окружењу.

Закључак

СТО је кратки образац за Светску трговинску организацију. Основана је 1995. године. Седиште јој је у Женеви, Швајцарска. Тренутно ВТО има око 164 државе чланице и 117 земаља у развоју. СТО регулише спољну трговину између две или више нација. Представљен је као боља верзија ГАТТ-а.

СТО води министар сваке државе чланице и тргује разним индустријским производима, пољопривредним производима и услугама. Важни циљ СТО је да обогати животни стандард појединаца који припадају земљама чланицама, да заштити животну средину, промовише мир, обезбеди 100-постотно запошљавање и подстакне слободну трговину што би на крају резултирало економским растом.