Функција ПОВЕР у Екцелу (формула, примери) | Како се користи ПОВЕР у програму Екцел

У математици смо имали експоненте који су потенцијали датог било ког основног броја, у екцелу имамо сличну уграђену функцију познату као ПОВЕР функција која се користи за израчунавање снаге датог броја или базе, а за коришћење ове функције можемо користити кључна реч = МОЋ (у ћелији и наведите два аргумента, један као број, а други као моћ.

Снага у програму Екцел

Повер у Екцелу је математичка / тригонометријска функција која израчунава и враћа резултат броја повећаног у степен. Повер Екцел функција узима два аргумента база (било који реалан број), и експонент (снага, која означава колико ће се пута помножити дати број). То значи да је, на пример, 5 помножено са снагом 2 исто што и 5 к5.

Формула ПОВЕР функције

Објашњење функције ПОВЕР у програму Екцел

Повер у Екцелу узима оба аргумента као нумеричку вредност, стога су прослеђени аргументи целобројног типа, где је Нумбер основни број, а Повер експонент. Оба аргумента су обавезна и нису необавезна.

Можемо користити Повер функцију у екцелу на много начина, попут математичких операција, једначине функције снаге и можемо користити за израчунавање релационих алгебарских функција.

Како се користи функција ПОВЕР у програму Екцел

Екцел ПОВЕР функција је врло једноставна и лака за употребу. Нека неки примери примере рад ПОВЕР-а у екцелу.

Овај образац функције ПОВЕР Екцел можете преузети овде - Предложак функције ПОВЕР Екцел

ПОВЕР у Екцелу Пример # 1

На пример, имамо једначину функције снаге и = к ^ н (к до потенције н), где и зависи од вредности к, а н је експонент. Такође желимо да нацртамо график ове функције ф (к, и) за дате вредности к и н = 2. Вредности к су:

Дакле, у овом случају, пошто вредност и зависи од н-те снаге к, израчунаћемо вредност И користећи функцију ПОВЕР у програму Екцел.

 • 1. вредност и биће 2 ^ 2 (= СНАГА (2,2)
 • 2. вредност и биће 4 ^ 2 (= ПОВЕР (4,2)
 • ……………………………………………………………
 • ……………………………………………………………
 • Десета вредност и биће 10 ^ 2 (= ПОВЕР (10,2)

Сада, одабиром вредности к и и из опсега Б4: К5, изаберите графикон (у овом смо изабрали Сцаттер граф са глатким линијама) са картице за уметање.

Дакле, добијамо линеарни експоненцијални граф за дату једначину ПОВЕР функције.

ПОВЕР у Екцелу Пример # 2

У алгебри имамо квадратну једначину функције МОЋ, која је представљена као ак2 + бк + ц = 0, где је к непознат, а а, б и ц коефицијенти. Решење ове једначине функције ПОВЕР даје корене једначине која је вредност к.

Корени квадратне једначине функције СНАГЕ израчунавају се следећи математичку формулу

 • к = (-б + (б2-4ац) 1/2) / 2а
 • к = (-б- (б2-4ац) 1/2) / 2а

б2-4ац назива се дискриминантним и описује број корена које има квадратна једначина функције СНАГА.

Сада имамо списак квадратних једначина функције СНАГЕ дате у колони А и морамо пронаћи корене једначина.

^ назива се експоненцијални оператор који се користи за представљање потенције (експонента). Кс2 је исто што и к ^ 2.

Имамо пет квадратних једначина функције ПОВЕР и решаваћемо их помоћу формуле уз помоћ функције ПОВЕР у екцелу да бисмо сазнали корене.

У првој једначини функције ПОВЕР, а = 4, б = 56 и ц = -96, ако их математички решимо помоћу горње формуле, имамо корене -15,5 и 1,5

Да бисмо то применили у екцел формули, користићемо функцију ПОВЕР у Екцелу и формула ће бити

 • = ((- - 56 + СНАГА (СНАГА (56,2) - (4 * 4 * (- 93)), 1/2))) / (2 * 4) даће први корен и
 • =((-56-МОЋ (СНАГА (56,2) - (4 * 4 * (- 93)), 1/2))) / (2 * 4) даће други корен једначине

Дакле, комплетна формула ће бити,

= "Корени једначина су" & "" & ((- 56 + СНАГА (СНАГА (56,2) - (4 * 4 * (- 93)), 1/2))) / (2 * 4) & " , “& ((- 56-СНАГА (СНАГА (56,2) - (4 * 4 * (- 93)), 1/2))) / (2 * 4)

Обе формуле су спојене заједно са низом „Корени једначине су“.

Користећи исту формулу за другу једначину ПОВЕР функције коју имамо,Излаз:

ПОВЕР у Екцелу Пример # 3

Дакле, за различите математичке прорачуне можемо да користимо функцију ПОВЕР у програму Екцел.

Претпоставимо да морамо открити сложени интерес за који је формула

Износ = главница (1 + р / н) нт

 • Тамо где је р каматна стопа, н је колико пута се камата годишње компликује, а т је време
 • Ако се износ од 4000 УСД положи на рачун (штеди) по каматној стопи од 5% годишње, сложено месечно, вредност инвестиције након 5 година може се израчунати користећи горњу формулу сложене камате.
 • Где је главница = 4000 УСД, стопа = 5/100 то је 0,05, н = 12 (сложено месечно), време = 5 година

Коришћењем формуле сложене камате и применом у Екцел формулу помоћу функције ПОВЕР у програму Екцел имамо формулу

= Б2 * (СНАГА ((1+ (Б3 / Б5)), (Б4 * Б5)))

Дакле, инвестициони биланс након 5 година је 5.133,43 УСД

ПОВЕР у Екцелу Пример # 4

Према Њутновом закону гравитације, два тела на удаљености р од свог гравитационог центра привлаче једно друго у свемиру према гравитационој ПОВЕР Екцел формули

Ф = (Г * М * м) / р2

Где је Ф величина гравитационе силе, Г се назива гравитациона константа, М је маса првог тела и м је маса другог тела и р је растојање између тела од њиховог центра гравитације.

Израчунајмо величину гравитационе силе којом Сунце вуче Земљу

 • Маса Сунца је 1,98 * 10 ^ 30 кг
 • Маса Земље је 5,97 * 10 ^ 24 кг
 • Удаљеност између Сунца и Земље је 1,496 к 10 ^ 11 метара
 • Вредност константне гравитације је 6,67 * 10 ^ -11 м3кг-1с-2

У Екцелу, ако желимо да израчунамо гравитациону силу, поново ћемо користити ПОВЕР у Екцелу који може да делује на велике нумеричке вредности.

 • Дакле, користећи ПОВЕР у програму Екцел можемо претворити вредности научних записа у ПОВЕР Екцел формулу
 • 1,98 * 10 ^ 30 ће бити представљено као 1,98 * Снага (10,30), слично осталим вредностима.
 • Дакле, формула ПОВЕР Екцел за израчунавање силе биће= (6,67 * СНАГА (10, -11) * 1,98 * СНАГА (10,30) * 5,97 * СНАГА (10,24)) / СНАГА (1,496 * СНАГА (10,11), 2)

С обзиром да је вредност добијена као сила велики број, Екцел је то изразио научним записом. Да бисте га променили у разломак, промените формат у разломак

Излаз:

Дакле, Сунце вуче Земљу силом магнитуде 35229150283107900000000 Њутн.