Купон против приноса | Топ 5 разлика (са Инфографиком)

Разлика између купона и приноса

Купон односи се на износ који издавалац обвезнице плаћа као поврат инвестиције имаоцу обвезнице на који флуктуације у набавној цени остају непромењене, принос односи се на каматну стопу на обвезницу која се израчунава на основу купонске исплате обвезнице, као и тренутну тржишну цену под претпоставком да се обвезница држи до доспећа и на тај начин мења са променом тржишне цене обвезнице.

Шта је купонска стопа?

Кад год власник обвезнице одлучи да свој новац стави у обвезницу, он треба да погледа одређене делове који чине обвезницу. Обвезница има номиналну вредност која представља износ који ће ималац обвезнице добити у тренутку доспећа од издаваоца обвезнице. Купонска стопа на обвезницу израчунава се на основу номиналне вредности обвезнице.

На пример, претпоставимо да је номинална вредност КСИЗ обвезнице 1000 УСД, а купон за обвезницу 20 УСД полугодишње, тада ће на годишњем нивоу укупан купон који ће инвеститор добити бити 40 УСД. Начин израчунавања купонске стопе је дељењем годишње исплате купона номиналном вредношћу обвезнице. У овом случају, стопа купона за обвезницу износиће 40 УСД / 1000 УСД, што је годишња стопа од 4%.

Може се платити тромесечно, полугодишње или годишње у зависности од обвезнице. Без обзира на промену цене обвезнице, стопа купона ће остати фиксна за време трајања обвезнице.

Шта је принос до зрелости?

Принос до доспећа је ефективна стопа поврата обвезнице у одређеном тренутку. На основу купона из ранијег примера, претпоставимо да годишњи купон обвезнице износи 40 УСД. А цена обвезнице је 1150 америчких долара, тада ће принос обвезнице бити 3,5%.

Купон против приноса Инфограпхиц

Да видимо главне разлике између купона и приноса.

Кључне разлике

  • За израчунавање купонске стопе, називник је номинална вредност обвезнице, а за израчунавање приноса обвезнице називник је тржишна цена обвезнице.
  • Купонска стопа је фиксна за све време трајања обвезнице, јер се и нумератор и именитељ за израчунавање купонске стопе не мењају. Принос обвезнице се мења са променом цене обвезнице.
  • Промена каматне стопе у привреди од стране централне банке нема утицаја на купонску стопу обвезнице. Цена обвезнице је обрнуто пропорционална каматним стопама. Принос обвезнице мења се променом каматне стопе у привреди.

Купон насупрот упоредне табеле приноса

ОсноваКупонска стопаПринос
ДефиницијаКупон је сличан каматној стопи, коју издавалац обвезнице плаћа имаоцу обвезнице као поврат на његову инвестицију.Принос до доспећа обвезнице је каматна стопа за обвезницу која се израчунава на основу купонске исплате и тренутне тржишне цене обвезнице.
Основа прорачунаКупонска стопа се израчунава помоћу бројила као купонске исплате, а називника као номиналне вредности обвезнице.Купонска стопа се израчунава помоћу бројила као купонске исплате и називника као тржишне цене обвезнице.
Ефекат делтеКупонска стопа остаје фиксна током целог трајања обвезнице пошто је фиксна исплата купона и номинална вредност.Принос се мења променом тржишне цене обвезнице.
Ефекат каматне стопеПромена каматне стопе у привреди од стране централне банке нема утицаја на купонску стопу обвезнице.Цена обвезнице је обрнуто пропорционална каматним стопама. Повећањем каматне стопе цена обвезнице ће се смањити, јер ће инвеститор тада тражити већи принос од обвезнице. А смањењем каматне стопе, цена обвезнице ће се повећати, јер ће тада инвеститор бити задовољан нижом каматном стопом.
ПримерПретпоставимо да је номинална вредност КСИЗ обвезнице 1000 УСД, а купон 40 УСД годишње. Начин израчунавања купонске стопе је дељењем годишње исплате купона номиналном вредношћу обвезнице. У овом случају, стопа купона за обвезницу износиће 40 УСД / 1000 УСД, што је годишња стопа од 4%.Ако је годишњи купон обвезнице 40 УСД. А цена обвезнице је 1150 америчких долара, тада ће принос обвезнице бити 3,5%.

Последње мисли

Купонске стопе и принос су врло важне компоненте обвезнице за инвеститора у обвезницу. Купонска стопа се плаћа квартално, полугодишње или годишње у зависности од обвезнице. На основу купонске исплате и номиналне вредности обвезнице израчунава се купонска стопа.

Принос обвезнице је, с друге стране, каматна стопа на основу тренутне тржишне цене обвезнице и тако је позната и као ефективна стопа поврата обвезнице. Принос обвезнице се мења променом каматне стопе у привреди, али купонска стопа нема ефекат каматне стопе.