Нето извоз (дефиниција, формула) | Како израчунати нето извоз?

Дефиниција нето извоза

Нето извоз било које земље мери се израчунавањем вредности добара или услуга које је матична држава извела током одређеног временског периода умањеног за вредност робе или услуга које је матична држава увезала током истог временског периода. Израчунати нето број укључује разнолику робу и услуге које држава извози и увози, попут машина, аутомобила, робе широке потрошње итд.

Нето извоз је једна од важних променљивих која се користи за израчунавање бруто домаћег производа било које земље. Када је нето извоз позитиван, онда представља трговински суфицит, а када је негативан, онда представља трговински дефицит у било којој земљи.

Формула нето извоза

Нето извоз било које земље може се израчунати помоћу доле поменуте формуле

Нето извоз = вредност извоза - вредност увоза

Где,

 • Вредност извоза = Укупна вредност страних држава које троше на добра и услуге матичне државе.
 • Вредност увоза = Укупна вредност потрошње матичне државе на робу и услуге увезене из страних земаља.

Пример нето извоза

На пример, укупна потрошња Сједињених Држава на робу и услуге увезене из страних земаља износи 250 милијарди долара прошле године. Током исте године, укупна вредност страних држава које су потрошиле на робу и услуге Сједињених Држава износила је 160 милијарди долара. Израчунајте нето извоз земље за дату годину.

Решење:

Вредност извоза САД-а = 250 милијарди долара

Вредност увоза из САД-а = 160 милијарди УСД

 • Нето извоз је једнак 250 милијарди - 160 милијарди долара
 • = 90 милијарди долара

У овом случају, с обзиром да је нето извоз позитиван, он ће бити додат бруто домаћем производу земље.

Предности

 1. То је једна од важних променљивих која се користи за израчунавање бруто домаћег производа било које земље. Када је укупна вредност потрошње страних држава на робе и услуге матичне државе, тј. Извоз по матичној жупанији већа од укупне вредности потрошње матичне државе на робу и услуге увезене из страних земаља, него држава има позитиван биланс трговина за дати период и нето извоз ће се додати БДП-у земље.
 2. Израчун нето извоза било које земље помаже у одређивању финансијског здравља те земље. Када је извоз земље висок, онда то показује да она генерише новац од других земаља што може ојачати финансијски статус земље јер има прилив новца који долази у земљу који се може користити за куповину више количина различитих производа из других земаља.
 3. Када се сагледа и анализира целокупан извоз, то би могао бити добар показатељ који показује стопу штедње земље, њене будуће девизне курсеве итд.

Мане

Постоји неколико расправа између различитих економиста у вези са нето извозом што би могло створити проблем у његовом тачном разумевању од стране корисника истог. У једној таквој расправи, многи економисти имају мишљење да ако било која земља има стални трговински дефицит, то ће наштетити њеној економији и довести до стварања притиска у земљи да девалвира своју валуту, а самим тим и до смањења њених каматних стопа.

Међутим, исто не важи у случају Сједињених Држава у којима постоји трговински дефицит, па чак и са негативним нето извозом; ипак, САД имају највећи светски БДП

Важне тачке

 1. Када је укупна вредност потрошње страних држава на робе и услуге матичне државе, тј. Извоз по матичној жупанији већа од укупне вредности потрошње матичне државе на робу и услуге увезене из страних земаља, него држава има позитиван салдо трговине за дати период.
 2. Други израз који се користи за означавање нето извоза је трговински биланс.
 3. Постоје различити фактори који могу утицати на нето извоз и релативне цене увоза и извоза земље, а то укључују девизне курсеве, просперитет у иностранству и царине итд.
 4. Израчун нето извоза било које земље служи као мера извоза земље у стране земље и обично се изражава као проценат бруто домаћег производа земље. Користећи ово, владе било које земље могу квантификовати свој извоз у проценту робе и услуга домаће или матичне земље које страни сектор купује.
 5. Када је нето извоз позитиван, тада представља трговински суфицит, а када је негативан, представља трговински дефицит у било којој земљи.

Закључак

Нето извоз је разлика између количине производа који су отпремљени из матичне земље или продати у другу земљу и количине производа који су отпремљени у матичну жупанију или купљени од других земаља које остварује економија матичне државе. Израчун нето извоза било које земље помаже у одређивању финансијског здравља те земље.

Када је извоз земље висок, онда то показује да она генерише новац од других земаља што може ојачати финансијски статус земље, јер има прилив новца који долази у земљу који се може користити за куповину више количина различитих производа из других земаља. Вредност нето извоза било које земље ће бити позитивна или негативна зависиће од тога да ли је држава укупан увозник или извозник.