ОКРУГЉЕЊЕ у програму Екцел | Како се користи функција заокруживања?

Округла функција у програму Екцел

Функција заокруживања је уграђена функција у програму Мицрософт Екцел. Користи се за заокруживање датог броја. Ова функција заокружује дати број на најближи мали број в.р.т датог броја. Овој функцији се може приступити уношењем кључне речи = ОКРУГЛО (у било коју ћелију.

Синтакса

Функција заокруживања има два аргумента од којих су оба обавезна. Где,

  • текст = То је потребан параметар. Представља било који стварни број који треба заокружити на доле.
  • број_времена = Такође је обавезан параметар. То је број цифара на који желите да заокружите број на доле.

Како се користи Екцел функција заокруживања? (Примери)

Функција РОУНДДОВН се може унети као део формуле у ћелије радног листа. Погледајте неколико примера датих у наставку да бисте сазнали више.

Овај предложак функције заокруживања Екцел можете преузети овде - предложак функције заокруживања Екцел

Пример # 1

Заокружите позитиван плутајући број на нула децималних места

У горњем примеру, ћелија Б2 је улазни број са вредношћу 2.3659.

Ћелија резултата је Ц2 у којој је примењена формула заокруживања = РОУНДДОВН (Б2,0) што значи да заокружује вредност у Б2 са нула децималних бројева.

Овај резултат приноса као 2, а исти се види у ћелији резултата Ц2.

Пример # 2

Заокружите негативни број с пловком на једну децималу

У горњем примеру, ћелија Б3 је улазни број са вредношћу -1,8905. Ћелија резултата је Ц3 у којој је примењена формула ОКРУГЛИ = РОУНДДОВН (Б3,1), што значи да се вредност у Б3 заокружује са једним децималним бројем.

Овај резултат приноса је -1,8, а исти се види у ћелији резултата Ц3.

Пример # 3

Заокружује позитиван флоат број на једну децималу лево од децималне тачке

У горњем примеру, ћелија Б4 је улазни број са вредношћу -1 233128.698.

Ћелија резултата је Ц4 у којој је примењена формула ОКРУГЛИ = РОУНДДОВН (Б4, -1) што значи да се број заокружује налево од децималне тачке за 1.

Резултат овог приноса је 23312. Исто се види и у резултату ћелије Ц4.

Ствари које треба запамтити

  1. Дати број заокружује се на најближи број наниже.
  2. Оба параметра су обавезна.
  3. Ако је други параметар, тј. Нум_дигитс, нула, тада се број заокружује на најближи целобројни број у функцији РОУНДДОВН у екцелу.
  4. Ако је други параметар, тј. Нум_дигитс већи од нуле, тада се број заокружује на доле на број децималних цифара који се помињу у функцији РОУНДДОВН екцел.
  5. Ако је други параметар, тј. Нум_дигитс мањи од 0, тада се број заокружује налево од децималне тачке у функцији РОУНДДОВН.