Потпуни образац ЦРР (Однос готовинских резерви) | Циљеви

Потпуни образац ЦРР - Однос готовинских резерви

Пуни облик ЦРР-а је однос готовинских резерви. ЦРР се односи на удео у укупном депозиту комерцијалних банака који морају да држе код централне банке у облику ликвидне готовине и делује као средство које централна банка користи за контролу ликвидности у банкарском систему .

Циљеви

Следе важни циљеви ЦРР-а:

 • То је регулисање тока новца у економији. Политика ЦРР централне банке одређује колико ће новца тећи у целој економији.
 • Њихове политике помажу у одржавању ликвидности у економији. Кад год се економија земље суочи са кршењем ликвидности, централна банка земље смањује стопу готовинске резерве. Из овог разлога банке широм земље моћи ће да позајмљују више новца клијентима. Стога ће широј јавности на располагању бити више новца на терет, а самим тим и питања ликвидности биће уравнотежена у економији.
 • Они се брину да банке задрже позицију солвентности. Уместо позајмљивања целокупне готовине која је на располагању банкама, неки део или однос укупне расположиве готовине је резервисан или издвојен тако да се.

ЦРР Формула

Следи формула за израчунавање коефицијента готовинске резерве:

Однос готовинских резерви = (Обавезна резерва / Депозити у банкама) * 100%Обавезна резерва = Однос готовинске резерве * Банковни депозити

Где,

 • Обавезна резерва = Обавезна резерва односи се на готовинску резерву коју банка мора да одржава код централне банке.
 • Банкарски депозити = Банковни депозити односе се на укупне депозите банке.

Пример ЦРР

Узмимо пример банке која има укупне депозите од 1.500 милијарди долара годишњег извештаја на дан 31. децембра 2019. Сада, обавезна резерва Федералне резерве, тј. Стопа готовинске резерве је 9%. Израчунајте обавезну резерву готовине банке за 2019. годину.

Решење:

У овом случају је дато да је 31. децембра 2019. год.

 • Укупни депозити банке = 1.500 милијарди долара
 • Коефицијент готовинске резерве = 9%

Сада ће се према формули Обавезна резерва израчунавати као:

 • Обавезна резерва = 1.500 * 9%
 • Обавезна резерва = 135 милијарди долара

Стога је обавезна резерва банке за готовину за 2019. годину 135 милијарди долара.

Утицај ЦРР-а

Однос новчане резерве има директан утицај на каматну стопу у економији. Ако Централна банка повећа захтеве банке за ЦРР, тада ће снизити кредитне захтеве банке, стога неће моћи да даје више и стога ће овде важити правило потражње и понуде. Са нижим кредитним капацитетом, стопа позајмљивања ће порасти, а трошкови позајмљивања ће се повећати. С друге стране, банке ће подстаћи људе да дају све више и више депозита и да их привуку, стопа депозита ће се смањити. Стога ће каматна стопа у привреди флуктуирати.

Значај ЦРР-а

Однос новчане резерве поставља темеље за боље функционисање банкарске индустрије. Следеће су главне важности односа готовинских резерви:

 • Однос ЦРР је минимални удео у готовинској резерви који ће банка морати да издвоји да би одржала потребну количину солвентности.
 • То је врло мали удео ликвидних средстава наспрам свих банкарских депозита.
 • Помаже централној банци да управља стопом и просечним укупним износом ликвидности у целој земљи.
 • То је прави део новца који банка треба да издвоји. На основу стопе инфлације и протока новца у привреди, она се утврђује и с времена на време мења према потреби у привреди.

Разлика између ЦРР и СЛР

 • Коефицијент готовинске резерве и законски показатељ ликвидности су 2 различите политике централне банке, међутим, обе су обавезни захтеви сваке банке.
 • ЦРР је одређени проценат укупних банкарских депозита који је потребан на текућем рачуну централне банке. Банка нема приступ овом износу ни за једну економску или комерцијалну активност и банка не може позајмити тај новац било којем зајмодавцу; нити га могу користити у инвестиционе сврхе.
 • С друге стране, СЛР је новац који се улаже у различите одређене хартије од вредности централне владе. То је одређени проценат укупног депозита банке. Банке могу зарадити камату на СЛР улагање у односу на ЦРР.

Предности

Следеће су предности односа готовинских резерви:

 • То је примарни начин контроле новчане масе у економији. Снажна и конкурентна новчана маса привреде помоћи ће у одржавању јаког кредитног система.
 • Комерцијалне банке могу одржавати добар коефицијент солвентности како за комерцијалне, тако и за друге банке.
 • Кад год постоји вишак новца у економији, средства се лако могу мигрирати путем ЦРР-а.

Мане

Следећи су недостаци односа готовинске резерве:

 • Честа промена ЦРР-а може негативно утицати на здраво економско окружење.
 • То је износ издвојен на текућем рачуну централне банке. Стога банке не зарађују никакве камате на исте, чак ни не зарађују део инфлације на истом.
 • Смањује кредитни капацитет банке и тиме их зауставља да остваре максималан износ профита.

Закључак

ЦРР је скраћеница која се користи за однос готовинских резерви. То је део укупних депозита комерцијалне банке који је обавезан да одржава код централне банке земље у облику новчане резерве. Изван ове обавезне резерве, новац се не може користити у сврхе било ког комерцијалног зајма. То је примарни начин контроле новчане масе у економији.