Задржана зарада на билансу стања (значење, примери)

Шта је задржана зарада на билансу стања?

Задржана добит дефинише се као кумулативна зарада коју је предузеће остварило до датума након прилагођавања за расподелу дивиденде или осталих расподела инвеститорима предузећа и приказује се као део власничког капитала на страни пасиве биланса стања лист предузећа.

Задржана добит је део нето добити или нето добити коју Друштво задржава након исплате дивиденде акционарима. Такође је познат као „задржани вишак“ или „акумулирана зарада“.

Предузеће задржава део нето добити остварене у финансијској години како би финансирало будуће пројекте, уложило у нове послове, стекло или преузело друге компаније или отплатило свој дуг.

Компоненте задржане зараде

Задржана зарада може се израчунати користећи доле -

Почетак РЕ + Нето приход (добитак или губитак) - Дивиденда = Завршетак РЕ

Погледајмо компоненте горње формуле за израчунавање РЕ једну по једну:

Почетак РЕ

 • Почетак РЕ је сваки акумулирани вишак на почетку финансијске године.
 • Износ ће се додати или одузети од почетка РЕ да би се израчунао крај РЕ, који ће бити пријављен на крају финансијске године.
 • Овај износ зависи од добити или губитака које је Друштво остварило и било ког вишка датог у облику дивиденде акционарима.

Нето приход

 • Нето приход је укупна зарада Компаније у финансијској години која се израчунава одузимањем трошкова као што су материјални трошкови, општи и административни трошкови, зараде запослених, амортизација, камате на дуг и порези од прихода зарадио Компанија.
 • Ако је приход већи од свих трошкова, Друштво остварује нето добит или у супротном Друштво остварује нето губитак за ту одређену годину. Нето приход се такође назива доњи део компаније, а појављује се у билансу успеха предузећа.

Дивиденда

 • Дивиденда је део зараде коју Компанија дели акционарима као награду за њихово улагање у Компанију.
 • Дивиденда може бити у облику исплате у готовини или исплате акција, која се такође назива бонус издавањем. У случају да Компанија изда бонус акције, она повећава износ обичних деоница и уплаћени износ капитала у билансу стања.
 • Што је дивиденда коју Друштво исплати мања, то је задржана добит у билансу стања.

Расправља се о томе колико Компанија треба да задржи и остатак плати акционарима и шта је боље - РЕ или Дивиденде? - На ово ћемо се вратити касније у овом чланку.

Пример задржане зараде

Претпоставимо да је почетак РЕ компаније 150.000 УСД, да је компанија зарадила профит од 10.000 УСД (нето приход), а одбор Компаније одлучи да исплати 1.500 УСД у облику дивиденде.

Сада ће израчунавање РЕ на крају финансијске године бити:

Пример Цолгате-а

РЕ је део акционарског капитала у билансу стања. Као што се може видети доле, из консолидованог биланса стања Цолгате-а, РЕ се извештава под акционарским капиталом.

Напомињемо да је то 19,222 милиона долара и 18,861 милиона долара за 2016. и 2015. годину.

Покушајмо да задржимо добит у билансу стања Цолгате-а за 2016. годину користећи податке из 2015. године.

Почетак РЕ (2015) = 18.861 милион долара

Нето приход Цолгате-а у 2016. износи 2.441 милион УСД (како је дато у наставку)

Исплаћене дивиденде износе 1380 милиона долара.

Завршетак РЕ = 18.861 + 2441 - 1380 = 19.922 милиона долара

Овде је РЕ позитиван, што значи да је Компанија доживела више профита него губитака и акумулирала их током година. Међутим, ако Друштво има више губитака него добитка, РЕ је негативан за таква предузећа, а такав негативни салдо назива се акумулирани дефицит.

Задржана зарада или дивиденда - шта је боље?

Као што смо од горе чули, РЕ и дивиденде су део исте маце коју је зарадила Компанија. Ако један иде горе, други иде доле. Дакле, РЕ или дивиденде, шта је боље за инвеститоре и акционаре? Да ли би Компанија требало да задржи већу питу зараде и исплати малу дивиденду или обрнуто?

Генерално, инвеститори мисле да Компанија која не исплаћује дивиденду или не повећава дивиденду из године у годину, оперативно не иде добро, али то можда није случај.

Компанија можда задржава зараду за инвестирање у друге пројекте или проширује своје пословање како би могла да расте по вишој стопи и оствари бољи повраћај од дивиденде која се исплаћује инвеститорима. То ће, заузврат, повећати цену акција компаније у корист акционара.

Међутим, овај случај можда није увек тачан за случајеве као што су:

 • Менаџмент није у могућности да генерише добре приносе од РЕ.
 • Управа је донела лошу одлуку у новим пројектима и изгубила је тежак део тога.
 • Новац се гомила у књигама и управа га није могла добро искористити.
 • Управа користи методе рачуноводства превара како би приказала већу зараду.

Компанија у порасту избегаваће исплату дивиденде јер мора да користи средства за ширење пословања. Међутим, зрела компанија би имала већи одлив у исплати дивиденди.

Дакле, постоји потреба за успостављањем равнотеже између задржавања зараде и дивиденди инвеститорима, тако да инвеститори буду правилно награђени за своје улагање, а Компанија има одговарајућа средства за своје потребе.

Да ли је задржана зарада добра мера за разликовање зараде?

Износ задржане добити у билансу стања можда није најбоље мерило за поређење две компаније. Упоређујући две компаније на основу износа РЕ, аналитичар их мора проценити на основу следећих параметара:

 • Старост компаније: Компанија са више времена у послу имаће већи РЕ.
 • Дивиденда политика: Компанија која исплати високе и честе дивиденде имаће мањи РЕ.
 • Профитабилност: Предузеће са маржом са високим профитом може имати виши РЕ под зависно од горе наведена два фактора.

Закључак

Сада имамо добру представу о томе шта је задржана добит, а такође смо видели и израчун РЕ. Руководство Компаније настоји да задржи приличан износ зараде како би се задовољиле капиталне потребе Компаније, као и да би се наградили инвеститори за њихову инвестицију.