Гарантоване обвезнице (значење, пример) | Предност, недостатак

Гарантовано значење обвезница

Гарантована обвезница је обвезница за коју гарантује други ентитет (обично банка, подружница или осигуравајуће друштво) у случају да издавалац обвезнице изврши отплате као резултат затварања посла или несолвентности. Субјект који гарантује обвезницу назива се гарант. Уплаћена премија зависи од кредитне способности емисија обвезница и ако су финансије предузећа у добром стању, наплаћена премија биће много мања у распону од 1% до 5%.

Пример загарантоване обвезнице

Држава Миссиссиппи захтева средства за стварање бициклистичке стазе и џогер парка заједно са заједничком салом. Званичници су одобрили пројекат и назван је „Миссиссиппи Греенс“. Пошто је ово пројекат за добробит људи, званичници су одлучили да прибаве средства путем издавања обвезница на тржишту.

Обвезнице ће се издавати у серији обвезница са роком доспећа од 5 до 15 година. Одлучили су да издају обвезнице са фиксном каматном стопом, фиксне на обвезнице са променљивом каматном стопом, обвезнице са променљивом каматном стопом и обвезнице са променљивом каматном стопом. Будући да званичници желе да се задужују по најнижој могућој стопи, они желе да издају разне обвезнице са различитим карактеристикама.

 • Једна транша има само обвезнице са фиксном каматном стопом са каматном стопом 6%. Рокови доспећа ових обвезница крећу се од 10 - 15 година.
 • Једна транша има само обвезнице са променљивом каматном стопом са каматама повезаним са стопом Либор. Рокови доспећа ових обвезница крећу се исто као и горе, тј. 10 - 15 година.
 • Коначна транша има само обвезнице са фиксном каматном стопом уз гаранцију владе, оне имају каматну стопу од 3,5% - 4%, а рокови доспећа за њих су од 5 до 15 година.

Обично општинске обвезнице немају камату већу од 4%, јер оне имају добру вољу општине или државе која их издаје. Ако ове обвезнице имају гаранцију која поткрепљује исплате, тада је ризик практично негиран јер га подржава Влада.

Инвеститори који траже инвестицију са малим ризиком могу уложити у коначну траншу са гаранцијом, јер је то као фиксни депозит који ће враћати у редовним интервалима.

Предности

 • Инвеститор може бити сигуран да је његова инвестиција у сигурним рукама, чак и у најгорем сценарију главницу и камате платиће трећа страна која је гарантовала за исплате.
 • Ризик је смањен, јер ималац обвезнице не само да има сигурност издаваоца који врши плаћања већ и јемца.
 • Гарантоване обвезнице омогућавају инвеститорима са лошом кредитном способношћу да издају обвезницу са гаранцијом и на тај начин привлаче инвеститоре да улажу у обвезнице које плаћају нижу каматну стопу која би иначе имала већу камату без гаранције.

Мане

 • Како је ризик низак, повраћај улагања је низак, што значи да су исплате камата релативно ниске у поређењу са обвезницама које нису загарантоване.
 • Са становишта издаваоца обвезница, поседовање жиранта повећава трошкове набавке капитала који се у другим случајевима може издати без гаранције. У оба случаја, трошак се надокнађује јер обвезница без гаранције носи већу камату, док гарантована обвезница носи нижу камату, али уз трошак премије која се плаћа гаранту.
 • Укључује пуно поступака за добијање гаранције, јер би гарант извршио темељну проверу кредитне способности и финансијске стабилности издаваоца. За нормалну обвезницу издавалац се може извући из ове гњаваже око додатне документације.
 • Издавалац обвезница мора да пружи информације у вези са својим финансијама не само инвеститорима већ и жирантима који могу утицати на имиџ издаваоца у случају да финансијска средства нису у добром стању.

Важне тачке загарантоване обвезнице

 • Гарантоване обвезнице имају додатну сигурност за уложени новац инвеститора, јер га не осигурава само издавалац обвезнице већ и гарантује гарант.
 • То не само да користи издаваоцу обвезница, већ и гаранту обвезнице, јер се издавалац задужује по нижој каматној стопи, а гарант прима накнаду или премију за увлачење ризика гарантовања дуга другог ентитета.
 • Гарантоване обвезнице највише траже инвеститори који дугорочно желе да улажу у хартије од вредности са малим ризиком. Улагање се исплаћује у редовним интервалима и ризик од неиспуњавања обавеза је врло минималан.
 • У Уједињеном Краљевству, загарантована обвезница односи се на обвезнице са фиксном каматном стопом, што значи да је загарантована фиксна камата на обвезницу, док се у Сједињеним Државама загарантована обвезница односи на гаранцију треће стране о плаћању камата и главнице сам износ.
 • Чак и најсигурније обвезнице које издаје компанија са слабом финансијском историјом могу тешко да продају обвезнице без гаранције треће стране.

Закључак

Гарантоване обвезнице су обвезнице које имају двоструку сигурност издаваоца обвезнице и јемца у вршењу плаћања камата и главнице власнику обвезнице у случају да издавач обвезница не изврши уплате због несолвентности или банкрота. Ове врсте обвезница власницима обвезница обично омогућавају луксуз да имају нискоризичну инвестицију која дугорочно доноси мали принос.

Инвеститори који дугорочно траже улагања са смањеним ризиком могу се одлучити за улагање у гарантоване обвезнице, јер оне сносе минимални ризик у поређењу са осталим обвезницама које нису обезбеђене или загарантоване. Према тржишним стандардима када је ризик низак, такав је и принос. За издаваоца обвезница снижена камата кошта, што је премија коју треба платити јемцу. Израз загарантована обвезница има различита значења у Сједињеним Државама и Великој Британији, јер ово последње значи фиксну каматну обвезницу.