Предложак биланса успеха | Годишње и месечно П&Л

Образац биланса успеха

Извештај о добити и губитку или биланс успеха један је од најважнијих финансијских извештаја Компаније, који пружа детаље о приходима и расходима Компанија током одређеног периода стварања биланса успеха. Биланс успеха може бити за било који период, месечни, квартални, полугодишњи или годишњи. Овде предочени изврсни обрасци биланса успеха дају месечни и годишњи биланс успеха.

Ова два екцела могу помоћи предузећима да генеришу биланс успеха након уноса неколико финансијских бројева свог пословања. Оба шаблона су слична у погледу садржаја - само период за који се бројеви стављају у шаблон варира.

Компоненте биланса успеха

Главне компоненте које корисник треба попунити у предлошку за пласман и приказивање у програму Екцел су следеће:

Бруто продајеТо је укупна продаја коју је Компанија извршила током временског периода.
Остали приходиБило који други приход који Компанија заради из различитих извора попут прихода од камата итд .;
Цена продате робе (ЦОГС)Ова ставка укључује трошкове укупне робе коју је компанија продала.
Трошкови запосленихТрошкови запослених укључују зараде, зараде, бенефиције и друге дугорочне бенефиције које се пружају запосленима, а које су директан трошак за Компанију
Трошкови маркетингаУ ову ставку улазе маркетиншки трошкови које је компанија предузела ради побољшања продаје.
ЗакупОва ставка укључује закупнину коју је компанија платила за своју канцеларију, фабрику, производне јединице или складишта
Канцеларијски материјал и општи трошковиОва ставка укључује трошкове урађене за канцеларијски материјал, комуналне услуге попут електричне енергије и остале опште трошкове
Остали расходиСви додатни трошкови који нису поменути у горе наведеним трошковима уносе се у ову ставку
Депрецијација и амортизацијеУкључује трошкове амортизације на имовини коју је Компанија стекла или купила
Трошкови каматаОва ставка се састоји од трошкова камата које Друштво плаћа за кредите које је узело од банака
Порез на доходакПорез на доходак је порез који се плаћа на приход који је предузеће остварило. Корисник то може да постави на (процентуална пореска стопа * Зарада пре опорезивања) у зависности од пореске стопе његове државе

Све остале ставке поруџбина које су подебљане у следећим шаблонима имају екцел формуле, које ће се израчунати након што корисник унесе финансијске податке за различите ставке. Снимке оба екцел обрасца Изјаве о губитку добити дате су у наставку:

Месечни образац добити и губитка у програму Екцел

Месечни образац добити и губитка у програму Екцел изгледаће овако:

Годишњи образац П&Л у Екцелу

Годишњи образац П&Л у програму Екцел изгледаће овако:

Овај образац можете преузети од овде - Екцел образац за изјаву о добити и губитку