Формула биланса стања | Корак по корак прорачуни

Формула за израчунавање биланса стања

Формула биланса стања која каже да је збир укупних обавеза и капитала власника једнак укупној имовини предузећа један је од најважнијих делова рачуноводства на коме се заснива читав систем рачуноводства двоструког уноса.

Формула биланса стања је најосновнији део основа рачуноводства. Веома је корисно и помаже да се сазна стварна имовина предузећа. Заснован је на читавом двоструком рачуноводственом систему. Једначина биланса стања каже да је збир обавеза и власничког капитала једнак укупној имовини предузећа.

Укупна актива = Обавезе + Власнички капитал

Где,

 • Обавезе = То је потраживање од имовине предузећа од стране других фирми, банака или људи.
 • Власника Капитал = Новчани улог који деоничар компаније даје за власнички удео.
 • Укупна имовина = укупна имовина предузећа, укључујући капитал и обавезе, тј. имовина коју компанија дугује и новац против исте мора да се врати.

Примери

Овај образац биланса стања формуле Екцел можете преузети овде - образац биланса стања формуле Екцел

Пример # 1

Претпоставимо да власничка компанија има обавезу од 1500 долара, а власнички капитал 2000 долара. Израчун биланса стања, тј. Укупне активе предузећа сума је обавезе и капитала.

На доњој слици приказани смо обрачун биланса стања.

односно укупна имовина = 1500 + 2000

Укупна имовина компаније износи 3.500 америчких долара.

Пример # 2

Производна компанија названа ЕОН произвођач Пвт. Лтд има биланс стања испод 5 година, тј. Од 2014. до 2018. године.

Узимајући вредност 2018. године,

Збир укупних обавеза = 45.203 УСД

Збир акционарског капитала = 260.280 УСД, тј. Зброј сопственог капитала и задржане добити.

Стога ће укупна имовина бити:

Имовина је једнака збиру све имовине, тј. Готовине, потраживања, унапред плаћених трошкова и залиха, тј. 305.483 УСД за 2018. годину.

Слично томе, ако желимо да видимо имовину компаније уназад 5 година, тј. У 2014. години прорачун ће бити следећи: -

Узимајући вредност 2014. године,

Збир укупних обавеза = 62.288 УСД

Збир акционарског капитала = 172.474 УСД, тј. Збир главнице и задржане добити.

Стога ће укупна имовина бити:

Имовина је једнака збиру све имовине, тј. Готовине, потраживања, унапред плаћених трошкова и залиха, тј. 234.762 УСД за 2014. годину.

Користећи горњи прорачун, може се израчунати укупна имовина предузећа у било ком тренутку.

Формуле за анализу биланса стања

Постоје неке формуле које помажу у анализи биланса стања која је следећа -

 • Обртни капитал = Текућа имовина - Краткорочне обавезе
 • Обртни капитал по долару продаје = обртни капитал / укупна продаја
 • Тренутни однос = Тренутна имовина / Текуће обавезе
 • Тест киселине = (Текућа имовина - Залиха) / Текуће обавезе
 • Однос дуга и капитала = Укупни дуг / Акционарски капитал

Пример анализе биланса стања

Сада, да видимо пример за израчунавање горњих формула.

Претпоставимо да компанија са продајом од 15.000 УСД у 2018. години укупна обавеза компаније износи 43.223 УСД, укупна имовина 65.829 УСД, а власнички капитал 22.606 УСД. Испод је биланс стања за 2018. годину предузећа из којег ћемо израчунати горње формуле.

Обртни капитал

 • Обртни капитал = Текућа имовина - Краткорочне обавезе
 • = 29,194 – 26,449
 • = $2,745

Обртни капитал по долару продаје

 • Обртни капитал по долару продаје = обртни капитал / укупна продаја
 • = 2,745 / 15,000
 • =0.18

Тренутни однос

 • Тренутни однос = Тренутна имовина / Текуће обавезе
 • = 29,194 / 26,449
 • = 1.1

Тест киселости

 • Тест киселине = (Текућа имовина - Залиха) / Текуће обавезе
 • = (29,194 – 4,460) / 26,449
 • = 0.94

Дуга према капиталу

 • Однос дуга и капитала = Укупне обавезе (дуг) / Акционарски капитал
 • = 26,449 / 22,606
 • = 1.91

Калкулатор биланса стања

Можете користити следећи калкулатор биланса стања -

Пасива, дугови
Капитал власника
Формула укупне активе =
 

Формула укупне активе =Обавезе + власнички капитал
0 + 0 = 0

Релевантност и употреба

 • У случају дуга са нормалним билансом, имовина предузећа се повећава са повећањем дуга, што значи да је имовина директно пропорционална обавезама.
 • У нормалном билансном сценарију, обавезе и капитал се повећавају кредитно.
 • Користи се за сазнавање финансијског положаја предузећа.
 • Помаже у проучавању тренда компаније.
 • Ова формула говори о износу и природи обавеза.
 • Наведите стварну вредност имовине.
 • Наведите детаље о добити и губитку компаније.
 • У анализи пословања помаже у проналажењу детаља о уделу у капиталу у имовини и колике су обавезе које компанија дугује, иако је то део имовине предузећа, али мора да их врати.
 • Пружа стварну слику имовине, капитала и обавеза предузећа према инвеститорима и акционарима компаније.
 • Формула биланса стања се даље користи за више анализа и доношење одлука у предузећу. А такође их користи инвеститор за доношење одлуке о улагању у компанију.