Графикон рентабилности (примери) | Како направити графикон анализе рентабилности?

Графикон рентабилности

Графикон расподјеле трошкова приказује однос између трошкова и продаје и указује на добитак и губитак на различитим количинама на графикону за анализу гдје хоризонтална линија приказује количину продаје, а вертикална линија приказује укупне трошкове и укупан приход, а на тачки пресека је тачка прелома која указује на добитак и губитак у датој количини.

На вертикалној оси графикон расподјеле уцртава приход, променљиве трошкове и фиксне трошкове компаније, а на хоризонталној оси се приказује обим. Графикон помаже у приказу способности компаније да заради профит уз тренутну структуру трошкова.

Следећи пример дијаграма рентабилности даје преглед најчешћих присутних типова тачака рентабилности. Сваки од примера табеле рентабилности наводи тему, релевантне разлоге и додатне коментаре где год је то потребно.

Пример

Компанија Баг доо производи и продаје кесе на тржишту и жели да изврши анализу рентабилности свог пословања. Рачуновођа задужен за компанију утврдио је да ће фиксни трошкови компаније који се састоје од плата запослених, трошкова закупнине, пореза на имовину итд. Остати исти на 1.000.000 УСД. Варијабилни трошкови који су повезани са производњом једне јединице торбе износиће 20 долара. Торба се продаје на тржишту по премиум цени од 120 долара. Припремите табелу рентабилности за компанију Цомпани Баг Лтд.

Решење:

Дато,

 • Фиксни трошак: 1.000.000 УСД
 • Променљива цена: 20 УСД по јединици
 • Продајна цена: 120 УСД по јединици
 • Допринос по јединици = Продајна цена по јединици - Променљиви трошак по јединици
 • Допринос по јединици = 120 - 20 УСД
 • Допринос по јединици = 100 УСД

Израчун бешавне добити може се извршити на следећи начин:

Равнотежна количина = (фиксни трошак / допринос по јединици)

Равнотежна количина = (1.000.000 УСД / 100 УСД)

Равнотежна количина = 10.000 јединица

То показује да би од компаније Баг Лтд. требало да прода 10.000 јединица врећа како би постигла рентабилност по задатом фиксном трошку, продајној цени и променљивом трошку торбе.

Графички приказ табеле рентабилности

Испод је табела прелома за горњи пример баг лтд:

За приказ графикона расподјеле укупни фиксни трошкови, укупни варијабилни трошкови, укупни трошкови и укупан приход израчунаваће се на одређеној јединици која се продаје на следећи начин

Прорачун различитих трошкова за Баг Лтд за различит број продатих јединица

Графикон рентабилности

Детаљи
 • На Кс-оси (хоризонтално) приказан је број јединица, а на И-оси (вертикално) приказан је износ у доларима.
 • Плава линија на графикону представља укупне фиксне трошкове који износе 1000.000 УСД. Линија фиксних трошкова је равна јер фиксни трошкови остају непромењени без обзира на број јединица које компанија продаје.
 • Зелена линија представља приход од продатих производа. На пример, продаја 10.000 јединица торбе генерисала би приход од компаније 1.200.000 УСД (10.000 к 120 УСД), а продаја 8.000 јединица торбе приход од 960.000 УСД (8.000 к 120 УСД).
 • Црвена линија представља укупне трошкове, тј. Збир фиксних трошкова и променљивих трошкова. Као у овом случају, ако компанија прода 0 јединица, тада би променљиви трошак компаније износио 0 УСД, али у том случају ће настати фиксни трошкови, тако да би фиксни трошак износио 1000 000 УСД, чинећи укупне трошкове на 1000.000 долара. Сада, ако компанија прода 10.000 јединица, тада би променљиви трошкови компаније износили 200.000 америчких долара (10.000 к 20 америчких долара), а фиксни трошкови били би 1000.000 америчких долара што би укупне трошкове износило 1.200.000 америчких долара.
 • Као што је израчунато изнад тачка лома компаније износи 10.000 јединица. У тренутку ломова, приход компаније би износио 1.200.000 УСД (10.000 к 120 УСД), променљиви трошкови би били 200.000 УСД (10.000 к 2), а фиксни трошкови 1.000.000 УСД, што би чинило укупне трошкове од 1.200.000 УСД ( 1.000.000 УСД).
Анализа

Сада, када број продатих јединица премаши тачку прелома од 10.000 јединица, компанија Баг Лтд. би зарађивала на продатој роби. Према графикону, када је зелена линија прихода већа од црвене линије укупних трошкова након 10.000 произведених и продатих јединица, Баг Лтд. би зарађивао од продате робе. Исто тако, у случају да је број продатих јединица мањи од 10.000, тада би компанија Баг Лтд. била у губитку. Према графикону, 0-9.999 јединица произведених и продатих црвених линија укупних трошкова налази се изнад зелене линије укупних прихода где би компанија Баг Лтд. била у губитку.

Закључак

Графикон рентабилности, такође познат и као графикон добити обима трошкова, графички је приказ продајних јединица и продаје у доларима потребних за рентабилност. На вертикалној оси, графикон приказује приход, променљиве трошкове и фиксне трошкове предузећа, а на хоризонталној оси се приказује обим.