Замјене у финансијама | Дефиниција | Примери | Процена вредности

Шта су замене у финансијама?

Замјене у финансијама укључују уговор између двије или више страна о дериватном уговору који укључује замјену новчаног тока на основу унапријед утврђеног фиктивног износа главнице, који обично укључује каматне свопове, што је размјена каматних стопа са променљивом каматном стопом и девизне свопове, што представља размену фиксног курса једне државе са променљивим курсом друге земље итд.

Пример

Разумимо то помоћу примера.

ЕДУ Инц. закључује финансијски уговор са ЦБА Инц. у којем су се договорили да размењују новчане токове чинећи ЛИБОР референтном вредношћу, при чему ће ЕДУ Инц. плаћати фиксну стопу од 5% и од ЦБА добити променљиву стопу ЛИБОР + 2% Инц.

Ако видимо, у овом финансијском уговору постоје две стране трансакције за обе стране.

 • ЕДУ Инц. плаћа фиксну стопу од 5% и прима плутајућу стопу (годишњи ЛИБОР + 2%), док ЦБА Инц. плаћа променљиву стопу (годишњи ЛИБОР + 2%) и прима фиксну стопу (5%).

Да бисмо ово разумели, погледајмо сада нумерички број.

У горњем примеру, претпоставимо да су обе стране закључиле уговор о замени на годину дана са номиналном главницом од Рс.1,00,000 / -(с обзиром да се ради о замјени каматне стопе, стога главница неће бити замијењена). А након годину дана, једногодишњи ЛИБОР на преовлађујућем тржишту је 2,75%.

Анализираћемо новчане токове за два сценарија:

 1. Када је једногодишњи ЛИБОР 2,75%,
 2. Када се једногодишњи ЛИБОР повећао за 50 бпс на 3,25%

Сценариј 1 (Када једногодишњи ЛИБОР износи 2,75%)

Сценариј 2 (Када је једногодишњи ЛИБОР 3,25%)

Гледајући горњу размену новчаних токова, пада нам на памет очигледно питање зашто финансијске институције склапају уговор о своповима. У сценарију 1 се јасно види да замјене имају користи од фиксне странке која плаћа. Међутим, када је једногодишњи ЛИБОР порастао за 50 бпс на 5,25%, био је у губитку од истог споразума о замјени.

Одговор на ово је компаративна предност стопе за обе стране.

Компаративна предност предности

Компаративна каматна предност сугерише да када један од два зајмопримца има компаративну предност било на тржишту фиксне или променљиве стопе, они побољшавају своју обавезу уласком у свап. У основи смањује трошкове обе стране. Међутим, аргумент упоредне предности претпоставља да не постоји кредитни ризик и да се средства могу позајмити током трајања замјене.

Да бисмо разумели компаративну предност стопе, претпоставимо да ЕДУ Инц. и ЦБА Инц. имају сопствене капацитете за задуживање како на фиксном, тако и на плутајућем тржишту (као што је поменуто у доњој табели).

КомпанијаЗадуживање на фиксном тржиштуЗадуживање на плутајућем тржишту
ЕДУ Инц.4.00%Једногодишњи ЛИБОР-0,1%
ЦБА Инц.5.20%Једногодишњи ЛИБОР + 0,6%

У горњој табели можемо видети да ЕДУ Инц. има апсолутну предност на оба тржишта, док ЦБА Инц. има упоредну предност на тржишту са променљивом каматном стопом (јер ЦБА Инц. плаћа 0,5% више од ЕДУ Инц.). Под претпоставком да су обе стране склопиле уговор о замјени уз услов да ће ЕДУ Инц. платити годину дана ЛИБОР и добити 4,35% годишње.

Новчани токови за овај уговор описани су у доњој табели за обе стране.

Новчани токови за ЕДУ Инц.
Потраживање у споразуму о замени4.35%
Плативо у споразуму о замениЛИБОР
Плативо у задуживању на фиксном тржишту4.00%
Нето ефекатЛИБОР-0,35%
Новчани токови за ЕДУ Инц.
Потраживање у споразуму о замјениЛИБОР
Плативо у споразуму о замјени4.35%
Плативо у задуживању на плутајућем тржиштуЛИБОР + 0,6%
Нето ефекат4.95%

Гледајући горње новчане токове, можемо рећи да ЕДУ Инц. има нето новчани ток од ЛИБОР - 0,35% годишње што му даје предност од 0.25%, коју је ЕДУ Инц. морао да плати ако иде директно на плутајуће тржиште, тј. ЛИБОР - 0,1%.

У другом сценарију за ЦБА Инц., нето новчани ток износи 4,95% годишње, што му даје предност од 0,25% на тржишту фиксног задуживања, ако је отишао директно, тј. 5,20%.

Врсте замена у финансијама

У финансијском свету постоји неколико врста замена. Они су роба, валута, волатилност, дуг, кредитно неиспуњавање, стављивост, замене каматних стопа, своп капитала итд.

Замјене валута детаљно ћемо размотрити касније у овом чланку.

Процена замена у финансијама

Као што знамо да свап није ништа друго до серија или комбинација обвезница за обе уговорне стране, па је стога и његово вредновање лако.

На пример, претпоставимо да две уговорне стране А и Б закључе уговор о замењивању где А плаћа фиксно и прима флоат (погледајте слику: 2 доле). У овом аранжману, ако видимо да постоји пакет од две обвезнице за А.

 1. А кратка је обвезница која плаћа фиксни купон и
 2. Дуго на плутајући купон који плаћа обвезницу.

У било ком тренутку, вредност свопа за обвезника са фиксном стопом је разлика између садашње вредности преосталог плаћања са променљивом каматном стопом и садашње вредности преосталог плаћања са фиксном каматном стопом (Б.пловак - Б.фиксне). Док је за примаоца са фиксном каматном стопом вредност свопа разлика између садашње вредности преосталог плаћања са фиксном каматном стопом и садашње вредности преосталог плаћања са променљивом каматном стопом (Б.фиксне - Б.пловак). Можемо израчунати вредност свопа за било коју од страна, а затим лако пронаћи другу, јер је своп дериватни уговор и свесни смо да је дериват игра нулте суме у којој је добитак за једну странку једнак и супротан губитку другог. Стога се формула вредности вредности уговора о свопу може резимирати као доле:

 • Вредност уговора о замјени (за обвезника са променљивом стопом) = ПВ преосталог плаћања по фиксној стопи (Бфиксне) - Вредност преосталог плаћања са променљивом стопом (Бпловак) или Б.фиксно - Б.
 • Вредност уговора о замјени (за фиксног обвезника) = ПВ преостале уплате са фиксном стопом (Бпловак) - Вредност преосталог плаћања са фиксном стопом (Бфиксне) или Б.пловак - Б.

Овде треба приметити једну тачку да је на датум поравнања вредност обвезнице са променљивим купоном увек једнака номиналној главници, јер је на датум поравнања купонска стопа једнака ИТМ или је обвезница номинална.

Пример

Претпоставимо да А & Б склопе уговор о замјени на две године у којем А плаћа фиксно (овде А кратко на обвезницу са фиксним купоном) по стопи од 4% и добија ЛИБОР од Б. Једна година је већ прешла и обе стране желе да се споразум одмах раскине.

Претпостављени износ главнице је 100,00 Рс / - а ЛИБОР за две године износи 4,5%.

Сценариј -1 (ако странка А плаћа фиксно)

Ево, будући да је уговор о замјени требао завршити након двије године, али га уговорне стране раскидају тек након годину дана. Дакле, свап морамо проценити на крају једне године.

Према горњој формули, вредност свап = Б.пловак - Б.поправљен, Где,

Б.пловак = ПВ свих преосталих плаћања са флоат стопом и,

Б.фиксне = ПВ преосталог плаћања по фиксној стопи.

Калкулације:

Б.флоат = будући да свопу процењујемо на датум поравнања, ПВ плаћања са променљивом каматном стопом био би фиктивни главни износ, тј. 100000 Рс / -. Такође, претпоставља се да је на датум поравнања уплата купона извршена дугој странци.

Стога, Б.пловак = 100.000 Рс / -

Б.фиксне = Укупна фиксна уплата коју ће А извршити за другу годину износи главницу од 100000 Рс / - и камата Рс 4000 / - (100000 * 0,04). Овај износ треба дисконтисати са две године ЛИБОР, односно 4,5%.

(П + Ц) * д-р * т = (100000 + 4000) * е-0,045 * 1

= 99423.74

Стога, Б.фиксне = 99423.74

Вредност замене = 100 000 Рс - 99423,74 Рс

= Рс.576.26

Сценариј -2 (ако странка А плати)

Према горњој формули, вредност свап = Б.фиксно - Б.пловак,

Калкулације:

Б.флоат = Овде би и ПВ плаћања са променљивом каматном стопом представљао претпостављену главницу, тј. 100 000 Рс / - јер процењујемо свопу на датум поравнања.

Стога, Б.пловак = 100.000 Рс / -.

Б.фиксне = Укупна фиксна уплата коју ће Б извршити за другу годину износи главницу од 100000 Рс / - и камата Рс 4000 / - (100000 * 0,04). Овај износ ћемо попустити са две године ЛИБОР, односно 4,5%.

(П + Ц) * д-р * т = (100000 + 4000) * е-0,045 * 1

= 99423.74

Стога, Б.фиксне = 99423.74

Вредност замене = 99423,74 - 100 000 Рс

= - Рс.576.26

У горе објашњеним сценаријима, видели смо процену замена на датум поравнања. Али шта ако уговор не буде раскинут на датум поравнања?

Процена замена - пре датума поравнања

Погледајмо како се врши процена вредности у случају да уговор не буде раскинут на датум поравнања.

Процена вредности фиксне исплате остаје иста као што је горе објашњено. Али процена плутајуће ноге је мало промењена. Овде, пошто не стојимо на датуму поравнања, биће попуст за плаћање са променљивом стопом Претпостављена главница + плаћање са променљивом стопом за преостали период.

Погледајмо пример.

Претпоставимо да А & Б закључе уговор о замјени на две године у којем А плаћа фиксно (овде А кратко на обвезницу са фиксним купоном) по стопи од 4% и добија ЛИБОР од Б. После једне и по године обе стране желе да одмах раскинути споразум.

Претпостављени износ главнице је 100,00 Рс / - а ЛИБОР за две године износи 4,5%.

Вредност замене = Б.пловак - Б.поправљен, Где,

Б.пловак = ПВ свих преосталих уплата са флоат стопом и,

Б.фиксне = ПВ преостале фиксне стопе плаћања.

Б.флоат = с обзиром да се процена врши шест месеци пре поравнања, ПВ плаћања са променљивом каматном стопом би био фиктивна главница, тј. 100 000 Рс / - плус плаћање купона са променљивом каматном стопом које би требало да дође у наредних шест месеци. Исто се може сазнати коришћењем две године ЛИБОР криве.

(П + Ц) * д-р * т = (100000 + 4500) * е-0,045 * 0,5

= 102175.00

Стога, Б.пловак = 102175,00 Рс

Б.фиксне = Укупна фиксна уплата коју треба да изврши А за другу годину износи главницу од 100000 Рс / - и камата од Рс 4000 / - (100000 * 0,04). Овај износ треба дисконтисати са двогодишњим ЛИБОР-ом, тј. 4,5% за шест месеци, јер је шест месеци преостало да истекне уговор.

(П + Ц) * д-р * т = (100000 + 4000) * е-0,045 * 0,5

= 101686.12

Стога, Б.фиксне = 101686.12

Вредност замене = Рс.102175 - Рс.101686.12

= Рс.488.88

Шта су замене валута у финансијама?

Попут замјене каматних стопа (као што је горе објашњено), валутни свопови (такође познати и као међу валутни свопови) су дериватни уговор за размјену одређених новчаних токова у унапријед одређено вријеме. Основна разлика овде је у томе што се при валутним своповима главница размењује (није обавезна) на почетку, као и по доспећу уговора, а новчани токови су у различитим валутама, па стога генеришу већу кредитну изложеност.

Још једна разлика између ових врста свопова су, код замјене каматних стопа, новчани токови се нетирају у тренутку поравнања, док се у валутној свопи исти не нетирају, већ се стварно размјењују између страна.

Механика валутних свопова

Претпоставимо да су две компаније ЕДУ Инц. (са седиштем у САД-у) и ЦБА Инц. (са седиштем у Индији) ушле у валутне свопове, при чему ЕДУ Инц. плаћа 5% у ИНР, а прима 4% у УСД (а ЦБА Инц. плаћа 4% у УСД и прима 5% у ИНР) сваке године у наредне две године (види Слика: 3). На почетку уговора обе стране су размениле одређену количину принципала (ЕДУ Инц. је разменио 80000 УСД, а ЦБА Инц. 100.000 ИНР). Тренутна спот стопа је 65 ИНР / УСД.

Овде ће ЕДУ Инц. на сваки датум поравнања платити 5000 ИНР (100000 * 0,05) компанији ЦБА Инц. и од компаније ЦБА Инц. добити 3200 УСД (80000 * 0,04). Даље, на крају уговора обе стране ће разменити износ главнице, тј. ЕДУ Инц. ће платити 100000 ИНР, а ЦБА Инц. 80000 УСД.

Процена валутних замена у финансијама

Валутни свопови се вреднују на исти начин као и каматни свопови, користећи ДЦФ (метод обвезница). Стога,

Вредност замене валуте (дуга на једној обвезници) = Б.дуго на валути - С.о*Б.кратка валута,

Вредност замене валуте (кратка на једној обвезници) = Б.кратка валута - С.о*Б.дуго на валути, где

С.0 = Спот курс валуте

Да схватимо ово кроз нумерички.

Узимајући у обзир горњи пример, претпоставимо да је каматна стопа у Индији 6%, а у САД 4%. Претпоставимо да каматна стопа остаје константна током целог живота Свапс споразума у ​​обе економије. Девизни курсеви за валуте су 65 ИНР / УСД.

Пре него што наставите са вредновањем уговора о свопу, прво погледајте новчане токове у доњој табели:

* Дисконтни фактор је стигао путем формуле е-р * т

# ПВ новчаних токова је стигао путем формуле Новчани токови * Фактор дисконтовања

Као што је горе поменуто, процена валутних свопова такође се врши кроз дисконтовани новчани ток. Стога ћемо овде израчунати укупни ПВ новчаних токова у обе валуте.

ПВ новчаних токова од ИНР = 53820,36 ИНР

ПВ новчаних токова у УСД = 28182,30 УСД

С обзиром да је ЕДУ Инц. дуго на УСД, а на ИНР,

Вредност замене = Б.долар - С.0* Б.ИНР

= 28182.30 – (1/65)*53820.36

= 28182.30 – 828.01 = 27354.49

Укратко

 • То је ОТЦ дериватни уговор између две стране који размењује секвенце новчаних токова са другом по унапред утврђеној стопи за одређени временски период.
 • Према споразуму о замјени, једна страна размјењује фиксне новчане токове заузврат плутајуће новчане токове које је размијенила друга страна.
 • Најчешћи облик замјене у финансијама су замјене каматних стопа и валута.
 • Обична замјена каматних стопа од ваниле замењује плаћање са фиксном каматном стопом за плаћање са променљивом каматном стопом током периода замене.
 • Уговор о замјени еквивалентан је истовременој позицији у две обвезнице.
 • Упоредна каматна предност сугерише да када један од два зајмопримца има компаративну предност било на тржишту фиксне или променљиве стопе, они боље исплате своју обавезу уласком у замену.
 • Вредност замене за примаоца са фиксном стопом је разлика између садашње вредности преосталог плаћања са фиксном каматном стопом и садашње вредности преосталог плаћања са променљивом каматном стопом, а за променљиву каматну стопу, прималац је разлика између садашње вредност преосталог плаћања са променљивом каматном стопом и садашња вредност преосталог плаћања са фиксном каматном стопом.
 • Замене валута размењују новчане токове у различитим валутама заједно са главницом на почетку и на доспећу, мада нису обавезне.