Изјава о откривању података (дефиниција, примери) | Како то ради?

Шта је изјава о откривању података?

Изјава о обелодањивању је службени документ који чини део листе докумената које је издала особа, организација или влада, садржи различите кључне и релевантне информације на нетехничком језику за саопштавање услова уговора другим странкама или уговорним лицима , углавном просечна особа.

Објашњење

Једноставно речено, откривање указује на објашњавање или објављивање информација другима. Дакле, изјава о обелодањивању може бити писана или усмена изјава којом се разграничавају различите информације потребне или треба да се изразе. Али, уопштено говорећи, односи се на документ који је издала организација у којем се наводе различите чињенице и термини. На пример, ако се финансијска трансакција одвија са организацијом и људима у целини, у раду се спомињу многи услови и одредбе које лаик не може да разуме. То су основни услови који се тичу уговора закљученог између обе стране.

Сврха изјаве о обелодањивању

Сврха изјаве о обелодањивању је пренос знања о кључним терминологијама, одредбама и условима, изузећима и укључењима уговора, итд. На језику који је разумљив чак и аматерима. Прикупља све информације и даје купцу сигурност у вези са законитошћу и сигурношћу улагања, осигурања, хипотеке или разних других трансакција које су у то укључене. Изјава о откривању података осигурава да се купцима све саопштава онако како их организација доживљава и да нема погрешне комуникације или погрешног тумачења. Такође наводи све одредбе у вези са уговором и дужностима и одговорностима купаца.

Примери изјаве о обелодањивању

Пример # 1

Типична изјава о зајму, попут зајма за студенте, хипотеке, стамбеног зајма, зајма за возила, зајма итд., Укључује изјаву о обелодањивању. Укључује назив организације, странке зајма, одобрење, датум и место на којем је документ потписан, кључне појмове као што је трајање зајма, зарачунате камате, годишња процентуална стопа, укупне накнаде за обраду, извод зајма, услови пријевремене отплате и разне друге информације, укључујући услове у вези са неплаћањем и тако даље.

Пример # 2

Други пример би могао бити уговор о осигурању између осигуравача и осигураника. Данас је широка јавност прилично свесна осигурања, а добро га продаје и влада. Изјава о откривању осигурања укључује наслов осигурања, заједно са разним возачима, као што су случајно осигурање, здравствено осигурање итд. Такође, објашњава одређене ситуације у којима осигуравајуће покриће не би било на снази. Услови које је осигурала компанија, као што су генетске информације, клаузула о изузећу и детаљи везани за номинацију, такође су неколико важних области изјаве.

У случају улагања у разне хартије од вредности или ИРА-е, изјава садржи услове који дефинишу целокупан уговор, Правила и прописе о инвестирању, казне, регуларност средстава, депозите, повлачења итд. Генерално, омогућава особи приметно време да прочита и упути уговор да се врати организацији која га издаје.

Шта је укључено?

Изјава о откривању података може се састојати од више тема, куповина се разликује од уговора до уговора и врсте споразума. Упркос различитости, у њему се помињу неки термини који су прилично познати готово свим таквим изјавама. Они су овде поменути.

  • Прво, изјава означава наслов споразума или документа, и генерално је написана подебљаним и великим словима. Неколико примера потраживања могу бити Уговор о зајму, Изјава о личном откривању итд.
  • Тело садржи кључне појмове и терминологије које организација намерава да саопшти другој страни. Испуњен је информацијама на једноставном језику, а понекад укључује и табеле и графиконе.
  • Такође садржи детаље странке одговорне за његову припрему, заједно са потписом особе која га је одобрила са становишта организације.
  • Датум када је ово написано или предато такође је основно начело уговора. Генерално је то поанта, након које обје стране постају под правним скенером.
  • У овај документ је такође укључено име особе са којом је склопљен уговор, заједно са релевантним детаљима као што су адреса итд.

Сва критичка сагласност, заједно са кратком сврхом изјаве коју треба испунити, такође налази место овде.

Користи

Изјава о обелодањивању користи се на много начина, а људи је уопште нису свесни. На пример, то може указивати на стање производа када је продаја извршена, употреба или злоупотреба покривена у случају гаранције или гаранције од стране ентитета, начини или начин на који се услуга може пружити итд. Влада такође може да изда то за ширу јавност због придржавања одређених закона и прописа који се морају поштовати у случају јавне безбедности или државних ресурса. Стандардни поступци које друштво и организација поштују ради постизања хармоније такође би требали бити назначени путем такве изјаве.

Предности

Пре свега, пружа критичне информације кориснику или укљученим странама. Изражава се у нетехничком језику тако да непознавање техничких израза не омета разумевање нестручне особе. Такође се сматра делом правног документа и може се представити као доказ, у случају да постоји правна препирка.

Мане

Иако садржи све релевантне детаље, кључне појмове, важне клаузуле које утичу на уговор и друге такве информације, понекад, због обима детаља и начина на који су написани, људи то превиде или углавном не прођу то детаљно. Тиме се пропуштају разне битне тачке и она у првом реду губи саму сврху свог издавања.

Закључак

Укратко, изјава о обелодањивању садржи суштинске и кључне информације о условима и одредбама, кориштеној терминологији, главном споразуму између страна, јасним и јасним језиком. Он је део правних докумената и на њега се може вратити у случају парнице.