Дивиденде на заостале кумулативне преференцијалне акције (дефиниција)

Шта су дивиденде у заостатку?

Заостале дивиденде нису ништа друго до кумулативни износ дивиденде, неисплаћен очекиваног датума кумулативном преференцијалном акционару. То се може догодити из разлога као што компанија можда нема довољно готовинског стања да изврши исплату дивиденде.

Важни услови

Да бисмо разумели заосталу дивиденду, прво морамо да знамо следеће појмове:

 • Обичне акције / акције: Обични акционари су власник компаније. Имају гласачка права. Дивиденду добијају тек након што исплате дивиденду повлашћеним акционарима.
 • Кумулативне преференцијалне акције: Акционари са кумулативном преференцијом добијају фиксну стопу дивиденде и имају предност у односу на обичне акције. Али они немају гласачка права. Ако компанија нема довољно новца за исплату дивиденде, акумулираће се дивиденда кумулативних преференцијалних акционара. Исплатиће се у будућности када компанија објави дивиденду.
 • Некумулативни преференцијални удео: Некумулативне преференцијалне акције имају исте карактеристике које су доступне и кумулативним преференцијалним акцијама, осим једне акумулације дивиденде. Претпоставимо да компанија није у могућности да изврши исплату дивиденде било које године, онда убудуће не могу захтевати неисплаћене дивиденде.

Карактеристике заосталих дивиденди

Неке од функција су следеће:

 • Применљив је на кумулативне преференцијалне акције.
 • Плаћено пре уплате заједничким акционарима или некумулативним преференцијалним акционарима;
 • Не постоји максимално временско ограничење за акумулацију, може се акумулирати за било који број година.
 • Компанија не захтева исплату ових дивиденди, осим ако дивиденда не буде изјављена у будућности.
 • Заостале дивиденде нису стварне обавезе; стога то не треба узимати у обзир у рачунима.
 • То треба обелоданити у напоменама уз рачуне биланса стања.
 • То не представља никакав интерес у заосталом периоду. Стога компанија не захтева да плаћа било какву камату за неплаћени период.

Пример дивиденде са доцњом

Да схватимо ово са доњим примером дивиденди заосталих у кумулативним преференцијалним акцијама

Ову Дивиденду у заосталом Екцел предлошку можете преузети овде - Дивиденде у заосталој Екцел предлошку

АБЦ Инц је издао 10.000 обичних акција и 1000 кумулативних преференцијалних акција. Кумулативни преференцијални акционар добиће загарантованих 5 долара по акцији сваке године као дивиденду. Ове акције се издају 1. јануара 2015. Као и 31. децембра 2015. године, компанија нема довољно готовинског стања за извршење плаћања свом преференцијалном акционару. Стога укупан износ дивиденде на кумулативним преференцијалним акцијама остаје неисплаћен и третираће се као заостала дивиденда.

Решење:

Израчун заостале дивиденде на дан 31. децембра 18. године биће -

 • Дивиденда са заостатком на дан 31. децембра’18 = Укупан број издатих кумулативних преференцијалних акција * Дивиденда
 • Дивиденда у заостатку на дан 31. децембра’18 = 1000 * $ 5 = $ 5000
 • Такође друге и треће године, АБЦ Инц није у могућности да изврши исплату дивиденде због недоступности готовинског стања; стога ће укупна неисплаћена дивиденда на дан 31. децембра’17 износити 15000 УСД.
 • Сада на четвртој години компанија добро послује и има довољно готовинског стања да оствари дивиденду на следећи начин:

Случај # 1

 • АБЦ Инц ће исплатити укупну дивиденду од $ 40000 својим акционарима на следећи начин:
 • Дивиденда ће се прво исплатити кумулативним преференцијалним акционарима са заосталим дивидендама.

Израчун укупне заостале дивиденде биће -

 • Укупна кашњења у дивиденди = број акција * дивиденда по акцијама * број година
 • Укупна заостала дивиденда = 1000 * $5 * 4 = $ 20000
 • Након што изврши уплату на кумулативни преференцијални биланс акционара од 20.000 УСД, платиће се заједничком акционару, што је 2 УСД по акцији.

Случај # 2

 • АБЦ Инц ће исплатити укупну дивиденду од $ 20000 својим акционарима на следећи начин:
 • Дивиденда ће се прво исплатити кумулативним преференцијалним акционарима са заосталим дивидендама.
 • Укупна заостала дивиденда = 1000 * $5 * 4 = $ 20000
 • Сада нема ништа у равнотежи; стога заједнички акционари неће добити никакву дивиденду.

Случај # 3

 • АБЦ Инц ће исплатити укупну дивиденду од $ 10000 својим акционарима на следећи начин:
 • Дивиденда ће се прво исплатити кумулативним преференцијалним акционарима са заосталим дивидендама.
 • Укупна заостала дивиденда = 1000 * $5 *4 = $ 20000

 • АБЦ Инц ће платити само 10.000 УСД. Стога плаћа прве заостале дугове у 2015. и 2016. години, а 2017. и 2018. остаће такви какви јесу.
 • Пошто није остало равнотеже; стога обични акционари неће добити никакву дивиденду.

Закључак

Заостале дивиденде су кумулативни износ неисплаћених дивиденди протеклих година који се плаћају само на кумулативним преференцијалним акцијама. Кумулативни преференцијални удели помажу компанији да прикупи средства и врло је атрактиван финансијски инструмент јер носи природу капитала и дуга.

То је корисно за инвеститоре јер ће добити фиксну стопу дивиденде и преференцију у односу на обичне акционаре. Ипак, понекад ће се одложити ако компанија нема довољну количину готовине, а такође неће добити никакав интерес за одлагање исплате дивиденде.

Истовремено, за компанију је корисно што предузеће не мора обавезно да захтева сваке године. Може се платити у каснијој години такође заосталим током протекле године без икаквих камата.