Принос од зараде (дефиниција, формула) | Примери прорачуна

Дефиниција приноса зараде

Принос од зараде помаже инвеститору да схвати колико ће зарадити за сваки долар уложен у компанију и стога се израчунава као што се зарада по акцији дели са ценом акције по акцији. Овај однос помаже инвеститору да направи поређење између две или више компанија или између улагања у акције наспрам улагања у безризичну сигурност, тј. Компанија која има већи принос биће бољи, јер пружа већу зараду за сваки уложени долар.

Формуле приноса зараде

Испод су две формуле -

Формула приноса зараде = Зарада по акцији / цени акције по акцији * 100

Овде узимамо да је зарада од 12 месеци по акцији компаније подељена са тржишном ценом по акцији и представља поређење у процентима.

Формула приноса зараде = 1 / зарада цене * 100

Како знамо да је инверзна вредност П / Е, можемо је израчунати помоћу горње формуле и представити у процентима да бисмо извршили поређење.

Како принос од зараде користе инвеститори?

Размотрите улагање у залихе у односу на улагање у државни запис или фиксни депозит, што су улагања без ризика. Дакле, ако је принос од зараде од улагања у акције већи од трезорског записа / фиксног депозита, само тада ће имати смисла улагати у акције јер ризикујемо док инвестирамо у акције.

Принос од 10-годишњих државних записа износи 4,5%, тј. Зарађујемо 4,5% за сваки уложени долар, а принос за акције компаније А ИНЦ износи 8,28%, односно за сваки уложени долар зарађујемо 8,28%. То јасно показује да додатни ризик који преузимамо улагањем у залихе уместо у трезорски рачун пружа додатне поврате. Ако је принос безризичне хартије од вредности једнак или већи од залиха, можемо рећи да су акције прецењене. Као што јасно видимо у таквом случају, нема додатних користи које се добијају ризичнијим улагањем.

Примери

Сада, схватимо концепт уз помоћ неколико једноставних и практичних примера.

Овај образац за зараду за зараду Екцел можете преузети овде - Предложак за зараду за зараду у Екцел-у

Пример # 1

Следе информације које су нам дате за компанију А ИНЦ и Цомпани Б ИНЦ.

Решење

Калкулација за компанију А.

 • =15/120*100%
 • =12.50%

Калкулација за компанију Б.

 • =25/140*100%
 • =17.86%

Овде видимо да је принос зараде компаније Б већи од компаније А, тј. За сваки долар уложен у компанију Б зарадићемо 17,86% у поређењу са само 12,50% у компанији А. Дакле, закључујемо да је улагање у Компанија Б је боља.

Пример # 2

Добијамо да дионица г. А мора уложити, а он има двије исте опције које нам пружа сљедеће детаље.

 • БДО банка тренутно тргује по цени од 1340 УСД по акцији, а зарада по акцији износи 50 УСД.
 • ЦФДХ банка тренутно тргује по цени од 1250 долара по акцији, а зарада по акцији износи 41 долар, коју би од ових банака требало да одабере да максимизира зараду.

Решење

Израчун за БДО банку

 • =50/1340*100%
 • = 3.73%

Израчун за ЦФДХ банку

 • =41/1250*100%
 • = 3.28%

Након израчунавања, можемо да схватимо да БДО банка зарађује 3,73% за сваки уложени долар, а ЦФДХ банка 3,28% за сваки уложени долар. Стога је јасно да би господин А требало да инвестира у БДО банку како би максимализирао принос.

Разлика између приноса на зараду и приноса на дивиденду

Испод су одређене разлике између зараде и приноса на дивиденду.

 • Као што знамо да принос од зараде обезбеђује проценат поврата за сваки долар уложен у компанију, принос од дивиденде, на исти начин, обезбеђује износ дивиденде коју компанија исплаћује за сваку уложену.
 • Дивидендни принос користи се за доношење инвестиционих одлука за компаније које исплаћују дивиденде.
 • Принос од дивиденде може се користити само у случају компанија које исплаћују дивиденде, док она нема таква ограничења јер су све компаније дужне да пријаве своју зараду по акцији.
 • Може се користити као метода поређења за акције, обвезнице, фиксне депозите, државне записе итд., Док дивидендни принос не може упоређивати друге инструменте осим деоница.

Значај

 • Користи се како за сазнавање стопе поврата, тако и за потребе процене. Можемо то сматрати проценом јер овде зараду делимо са тржишном вредношћу удела.
 • Делује као алат за упоређивање деоница и државних записа, фиксних депозита и других безбедносних хартија од вредности како би се разумело да ли су акције потцењене или прецењене.
 • Пружа информације о заради по долару од улагања, што поједностављује поређење и доношење одлука.

Закључак

Након разумевања концепта, можемо доћи до закључка да помаже заинтересованим странама да разумеју повраћај за сваки уложени долар, а такође и да се увери да је додатни ризик од улагања у акције преко безризичне сигурности (попут државних записа, злата, фиксни депозит) вреди узети или не.