РАСТ функција у Екцелу (формула, примери) | Како се користи?

Функција раста у програму Екцел

Функција експоненцијалног раста у програму Екцел је статистичка функција која враћа предиктивни експоненцијални раст за дати скуп података. За дату нову вредност к, враћа предвиђену вредност и. Формула за раст у програму Екцел помаже у финансијској и статистичкој анализи, помаже у предвиђању циљева прихода, продаје. Такође се користи у регресионој анализи у Екцелу, где год се раст израчунава експоненцијално. Ова функција уклапа експоненцијалну криву у податке и враћа зависну вредност и за нову вредност к која је наведена.

Формула РАСТА у програму Екцел

Испод је Формула РАСТА у програму Екцел

Крива експоненцијалног раста

За формулу РАСТ у Екцелу, и = б * м ^ к представља експоненцијалну криву где вредност и зависи од вредности к, м је основа са експонентом к, а б константна вредност.

За дату релацију и = б * м ^ к

Кновн_и'с: је скуп вредности и у скупу података. То је потребан аргумент.

Кновн_к'с: је скуп к-вредности у скупу података. Вредност опсега за кновн_к треба да буде иста као вредности кновн_и. То је необавезни аргумент. Ако је кновн_к'с изостављен, претпоставља се да је то низ (1,2,3, ...) исте величине као кновн_и'с.

Нев_к'с:је нова вредност к за коју желимо да израчунамо предиктивну одговарајућу вредност. Ако изоставимо ову вредност, нова вредност к функција је да вредност као иста вредност познатих к-а на основу те вредности враћа вредност и. Нев_к'с мора да садржи колону (или ред) за сваку независну променљиву, баш као што то зна и к_к. Дакле, ако је кновн_и'с у једној колони, кновн_к и нев_к морају имати исти број колона. Ако је кновн_и'с у једном реду, кновн_к и нев_к морају имати исти број редова. Ако је нев_к'с изостављен, претпоставља се да је исти као кновн_к'с.

Ако су изостављени и кновн_к и нев_к'с, претпоставља се да је то низ (1, 2, 3, ...) исте величине као кновн_и'с.

Цонст: је такође опциони аргумент који говори да ли је константа б за једначину и = б * м ^ к једнака 1. Ако је константна вредност тачна или је изостављена, тада се вредност б израчунава нормално, у супротном ако је константна вредност нетачно, а вредност б се поставља једнака 1 и вредности м се подешавају тако да имамо однос и = м ^ к.

Формула експоненцијалног раста је веома корисна за израчунавање процењеног раста када се раст догоди експоненцијално. На пример, у биологији, где се микроорганизам експоненцијално повећава. Људска популација такође расте експоненцијално. Цене акција и друге финансијске бројке могу пратити експоненцијални раст, па се у овим сценаријима може користити функција експоненцијалног раста да би се приказао процењени раст.

Како се користи функција РАСТ у програму Екцел?

РАСТ у екцелу је врло једноставан и лак за употребу. Нека неки примери примере рад РАСТА у екцелу.

Овај предложак функције РАСТ можете преузети овде - Предложак функције РАСТ Екцел

РАСТ у Екцелу Пример # 1

Имамо дати узорак података са датим вредностима Кс и И и желимо да израчунамо Гровтх користећи формулу Гровтх у Екцел-у.

Дакле, формула РАСТ у Екцел-у коју ћемо користити је

= РАСТ (Б2: Б7, А2: А7)

Излаз:

РАСТ у Екцелу Пример # 2

Претпоставимо да постоји компанија која има приход у претходних десет година. Колона А садржи поменуте године, а колона Б садржи приход за сваку дату годину. Желимо да израчунамо приход за наредну годину. На основу претходно датих података желимо да израчунамо процењени приход за 2019. годину.

Да бисмо предвидели приход за 2019. годину, користићемо формулу РАСТ у екцелу. У овом случају, нова вредност Кс је предстојећа година која је 2019

Формула РАСТА у Екцелу коју ћемо користити биће

= РАСТ (Б3: Б12, А3: А12, А13)

Излаз:

Дакле, 2019. године компанија ће највероватније генерисати приход од око $291181.03

РАСТ у Екцелу Пример # 3

Претпоставимо да у лабораторији имамо органски раствор који садржи бактерије које експоненцијално расту у раствору. Они се повећавају са повећањем времена датог у секундама. Имамо податке о узорку за бројне бактерије са задатим временским периодима у секундама. Морамо проценити раст бактерија након 150 секунди.

Колона А садржи временске вредности у секундама, а колона Б број бактерија које се експоненцијално множе.

Да бисмо проценили повећање или раст производа током одређеног временског периода, користићемо функцију експоненцијалног РАСТА.

Изабраћемо опсег познатих и вредности, а то је број бактерија које расте са временом, и познате к вредности, што је временски период дат у секундама, а нове к вредности су 150 секунди, за које треба израчунати процењени пораст броја бактерија.

Формула РАСТ у Екцелу коју ћемо користити је:

= КРУГ (РАСТ (Б2: Б13, А2: А13, А14), 0)

Излаз:

Укупан процењени број бактерија у раствору након 150 секунди биће приближно 393436223.

Ствари које треба запамтити о функцији РАСТ у програму Екцел

  1. Функцију експоненцијалног раста можемо користити као низ када се израчуна више од једне нове вредности и. У том случају, функција се уноси као формула низа помоћу Цртл + Схифт + Ентер
  2. Функција раста у програму Екцел баца #РЕФ! грешка када низ кновн_к нема исту дужину као низ_ кновн_и.
  3. Функција Гровтх у програму Екцел баца #НУМ! грешка ако је било која вредност низа кновн_и мања или једнака нули.
  4. Функција Гровтх у програму Екцел баца #ВАЛУЕ! грешка ако било која од вредности кновн_и, кновн_к или нова к није нумеричка.
  5. Док користимо функцију експоненцијалног раста на графиконима, често можемо да користимо експоненцијалну опцију из опције линија графикона.