Формула односа промета | Примери прорачуна

Шта је формула односа промета?

Показатељи промета мере колико се ефикасно користе објекти, укључујући имовину и обавезе организације. Формула о коефицијентима обрта укључује однос обрта залиха, коефицијент обрта потраживања, коефицијент обрта капитала, коефицијент обрта обртног капитала, коефицијент обрта активе и коефицијент обрта обавеза.

Коефицијент обрта залиха показује колико се ефикасно управља залихама у одређеном периоду.

Однос промета залиха = Цена продате робе / просечан инвентар.

Коефицијент обрта потраживања указује на ефикасност предузећа у наплати својих дугова.

Однос промета потраживања = Продаја кредита / просек потраживања

Коефицијент обрта капитала указује на ефикасност којом компанија користи свој ангажовани капитал у односу на продају.

Однос обрта капитала заузетог = продаја / просечан ангажовани капитал.

Обртни капитал је разлика између обртне имовине и текућих обавеза предузећа. Однос обрта обртног капитала указује на ефикасност којом компанија остварује продају у односу на обртни капитал.

Однос обрта обртног капитала = продаја / обртни капитал

Коефицијент обрта имовине је мера способности компаније да користи своју имовину у сврху генерисања прихода.

Однос промета имовине = Продаја / Просечна укупна имовина.

Коефицијент обрта на рачуну потраживања мери брзину којом компанија исплаћује добављаче.

Однос промета на рачунима купаца = куповине добављача / просечне обавезе

Објашњење односа промета

# 1 - Однос промета залиха

Да бисмо израчунали коефицијент обрта залиха, требало би да предузмемо следеће кораке:

Корак 1: Морамо израчунати трошкове продате робе. Трошкови продате робе израчунавају се додавањем почетног инвентара купцима извршеним током периода и одузимањем завршног инвентара за период.

Трошкови продате робе = Почетни инвентар + Куповине током периода - Завршни инвентар.

Корак 2: Просечни инвентар треба израчунати помоћу доле поменуте формуле:

Просечан инвентар = Почетни инвентар + Завршни инвентар / 2

Корак 3: Потребно је израчунати коефицијент обрта залиха. Резултат се може добити помоћу доле поменуте формуле:

Однос промета залиха = Цена продате робе / просечан инвентар

# 2 - Однос промета потраживања

Да бисмо израчунали коефицијент обрта потраживања, требало би систематски да следимо кораке наведене у наставку:

Корак 1: Израчунајте укупну продају кредита. Кредитна продаја је куповина коју су извршили купци за коју се плаћање врши накнадно и стога се одлаже.

Корак 2: Просечне рачуне потраживања требали бисмо израчунати користећи формулу:

Просечно потраживање = Отварање рачуна + затварање рачуна / 2

3. корак: Израчунајте коефицијент обрта потраживања користећи доле поменуту формулу:

Однос промета потраживања = Продаја кредита / просек потраживања

# 3 - Однос обрта капитално запослених

Корак 1: Израчунајте укупну продају

Корак 2: Израчунајте просечни ангажовани капитал користећи доле поменуту формулу:

Просечни ангажовани капитал = Запослени почетни капитал + Запослени завршни капитал / 2

Корак 3: Израчунајте коефицијент обрта упосленог капитала користећи доле поменуту формулу:

Однос обрта капитала заузетог = продаја / просечан ангажовани капитал

# 4 - Однос обрта обртног капитала

Да би се израчунао коефицијент обрта обртног капитала, потребно је следити следеће кораке:

Корак 1: Израчунајте укупну продају. То се односи на укупан износ продаје коју је фирма обавила у датом временском периоду.

Корак 2: Израчунајте обртни капитал користећи доле поменуту формулу:

Обртни капитал = Обртна имовина - Краткорочне обавезе

Корак 3: Израчунајте коефицијент обрта обртног капитала користећи доле поменуту формулу:

Однос обрта обртног капитала = продаја / обртни капитал

# 5 - Однос промета промета

Да бисмо израчунали коефицијент обрта имовине, требало би да следимо следеће кораке:

Корак 1: Откријте продају

Корак 2: Израчунајте просечну укупну имовину помоћу следеће формуле:

Просечна укупна актива = укупна актива на отварању + укупна актива на крају / 2

Корак 3: Израчунајте коефицијент обрта имовине. Формула се може израчунати на следећи начин:

Однос промета имовине = продаја / просечна укупна имовина

# 6 - Однос промета на рачуну потраживања

Да бисте израчунали коефицијент промета на рачуну, извршите следеће кораке:

Корак 1: Сазнајте набавке добављача

Корак 2: Израчунајте просечне дуговања. У ту сврху треба користити следећу формулу

Просечне обавезе = Отварање рачуна + затварање рачуна / 2

Корак 3: У овом кораку коефицијент промета на рачуну треба израчунати помоћу формуле:

Однос промета на рачуну потраживања = Набавке добављача / просечна потраживања

Примери формуле односа промета

Погледајмо неколико једноставних и напредних практичних примера односа промета да бисмо их боље разумели.

Овде можете преузети овај Образац Формула односа промета обрасца - Образац Образац односа промета Образац Екцел

Пример # 1

Георгиа Инц. вам даје следеће информације. Из горњих информација морате израчунати однос промета залиха и однос промета имовине.

Решење

Израчунавање односа промета залихама

  • =50000/5000

Однос промета залиха биће -

  • Однос промета залиха = 10

Прорачун односа промета имовине

=100000/20000

Однос промета имовине биће -

  • Однос промета имовине = 5

Однос промета залиха је 10, а однос промета имовине 5.

Пример # 2

Цреденце Инц. даје следеће информације о свом пословању. Израчунајте следеће а) Однос промета упосленог капитала. б) Однос обрта обртног капитала.

Решење

Обрачун обртних средстава

=30000-10000

Обртни капитал биће -

Обртни капитал = 20000

Прорачун односа обрта капитала упошљеног

=40000/20000

Однос обрта капитално запослених

  • Однос обрта капитала заузетог = 2

Однос обрта обртног капитала

=40000/20000

Однос обрта обртног капитала биће -

Однос обрта обртног капитала = 2

Однос обрта капитала који је запослен је 2, а однос промета обртног капитала 2.

Пример # 3

Мервин Инц. вам даје следеће финансијске информације за 2018. Израчунајте следеће показатеље ефикасности: а) Однос промета на рачуну потраживања. б) Однос промета имовине. ц) Однос промета потраживања.

Решење

Прорачун односа промета на рачуну

=4000/1000

Однос промета на наплативим рачунима биће -

  • Однос обрта на рачунима потраживања = 4

Прорачун односа промета имовине

=100000/50000

Однос промета имовине биће -

  • Однос промета имовине = 2

Прорачун односа промета потраживања

=100000/10000

Однос промета потраживања биће -

  • Однос промета потраживања = 10

Релевантност и употреба

Коефицијент обрта залиха указује на брзину којом је предузеће у стању да премешта залихе. Коефицијент обрта потраживања показује колико је брзо предузеће у стању да своја потраживања претвори у готовину. Коефицијент обрта капитала указује на способност предузећа да генерише приходе од уложеног капитала. Што је већи однос обрта обртног капитала, то је већа ефикасност предузећа да користи своју краткорочну имовину и обавезе у сврху генерисања продаје.

Низак коефицијент обрта имовине указује на то да компанија није ефикасна у коришћењу имовине у сврху генерисања продаје. Колико је пута компанија исплатила добављаче током одређеног периода, дат је односом обрачунског промета.

Формула односа промета у Екцел-у (са Екцел предлошком)

Финансијски менаџер Прудент Инц. заинтересован је за откривање различитих односа. Израчунајте следеће показатеље под претпоставком да су све продаје на кредит: а) Однос промета имовине б) Однос промета потраживања.

Информације су следеће:

Решење

Корак 1: Унесите формулу = Б3 / Б5 у ћелију Б6 да бисте израчунали однос обрта средстава.

Корак 2 : Притисните Ентер да бисте добили резултат

Корак 3: Унесите формулу = Б3 / Б4 у ћелију Б7

Корак 4: Притисните Ентер да бисте добили резултат

Однос промета промета имовине је 2, а однос промета потраживања 8.