Писање опција позива | Исплата | Пример | Стратегије

Шта је писање опција позива

Опције су један од изведених инструмената који се користе у свету финансија за пренос ризика са једног ентитета на други, а такође се могу користити за заштиту, арбитражу или шпекулације. По дефиницији, цалл опције су финансијски инструмент који даје његовом власнику (купцу) право, али не и обавезу да купи основно средство по унапред одређеној цени током периода трајања уговора.

У овом чланку детаљно расправљамо о писању опција позива -

  Писање опција позива

  Писање опција позива такође се назива продајом опција позива.

  Као што знамо, та цалл опција има власнику право, али не и обавезу да купи акције по унапред одређеној цени. Док, у писаном облику цалл опције, особа прода цалл опцију имаоцу (купцу) и обавезна је да прода акције по штрајкачкој цени ако је ималац примени. Продавац заузврат добија премију коју плаћа купац.

  Пример писања опција позива

  Претпоставимо да су два инвеститора, господин А и господин Б извршили истраживање о деоницама компаније ТВ Инц. Господин А у свом портфељу има 100 акција компаније ТВ Инц и тренутно ТВ Инц тргује по цени од 1000 УСД / -. Господин А је песимиста у вези са акцијама и осећа да ће за један месец ТВ Инц трговати на истом нивоу или ће пасти са тренутног нивоа и стога жели да прода опцију позива. Међутим, жели да у свом портфељу дугорочно задржи акције ТВ Инц-а. Стога, он продаје продајну опцију на ТВ Инц по ударној цени од 1200 УСД / -, уз премију од 400 УСД / - (4 УСД / по акцији) и доспећа следећих месец дана. Величина партије једног уговора овде претпостављамо као 100 деоница.

  С друге стране, господин Б осећа да ће удео ТВ Инц порасти са 1000 УСД на 1200 УСД. Због тога жели да купи опцију позива. Међутим, он не жели да повећа свој портфолио од сада. Стога је наредио да купи опцију позива на ТВ Инц по ударној цени од 1200 УСД / -, уз премију од 400 УСД / - и року доспећа следећих месец дана.

  Господин А је открио да је неко цитирао опцију куповине на позив са понуђеном ценом од 400 УСД / - за ударну цену од 1200 УСД / -. Прихватио је уговор о наруџби и цалл опцији између њих двојице који су финализирани.

  Током периода доспећа, цена деоница ТВ Инц-а расте на 1300 УСД / - и отуда је господин Б искористио своју цалл опцију (пошто је цалл опција у новцу). Сада, према уговору, господин А мора да прода 100 акција ТВ Инц по цени од 1200 УСД / - господину Б, што би заузврат било исплативо за господина Б јер он може да прода акције по цени од 1300 УСД / - у Уочити маркет.

  Господин Б је овде купио акције ТВ Инц по цени од 1200 УСД / - што је вредело 1300 УСД / - на спот тржишту. Док је господин А зарадио 400 УСД / - као премију током писања цалл опције, али је морао да прода акције по 1200 УСД / - што је вредело 1300 УСД / -.

  У нашем примеру, пада нам на памет очигледно питање да ако господин А осећа да ће акције ТВ Инц-а пасти са тренутног нивоа, онда је могао да купи пут опцију уместо да прода опцију позива. У случају куповине пут опције уместо писања цалл опције, он (као ималац) је морао да плати премију и изгубио би прилику да заради премију продајом цалл опције.

  Са горњим примером можемо закључити да док пише цалл опцију, писац (продавац) оставља своје право и дужан је да прода основни материјал по ударној цени, ако то купац оствари.

  Исплата за писање опција позива

  Цалл опција даје имаоцу опције право да купи средство до одређеног датума по одређеној цени. Дакле, кад год продаватељ или писац напише цалл опцију, она даје исплату или нулу, јер позив не извршава ималац опције или разлику између цене штрајка и цене акције, шта год је минимално. Стога,

  Исплата опције кратког позива = мин (Кс - СТ., 0) или - мак (С.Т. - Кс, 0)

  Исплату господина А можемо израчунати помоћу доступних детаља претпостављених у горњем примеру.

  • Исплата господина А = мин (Кс - СТ., 0)
  • = мин (1200 - 1300, 0)
  • = – $100/-

  Да је цена акције ТВ Инц померена на 1100 УСД / - и на крају остала без новца, исплата за господина А била би следећа

  • Исплата господина А = мин (Кс - СТ., 0)
  • = мин (1200 - 1100, 0)
  • = $0/-

  Стратегије укључене у писање опција позива

  У горњем примеру приметили смо да господин А (писац цалл опције) поседује 100 акција ТВ Инц. Дакле, када је господин Б (купац цалл опције) извршио уговор о опцији, господин А је морао да прода поделио акције са господином Б и закључио уговор. Али постојао би сценарио у коме продавац није у власништву основног материјала или он једноставно тргује на основу својих шпекулација. Овај аргумент даје простор за стратегије трговања опцијама укључене у писање опција позива.

  Стратегија писања опција позива може се извести на два начина:

  1. писање покривеног позива
  2. писање голог позива или голог кратког позива

  Хајде сада да детаљно разговарамо о ове две стратегије укључене у писање опција позива.

  # 1 - Писање покривеног позива

  Пишући покривену стратегију позива, инвеститор пише оне опције позива за које поседује основну. Ово је врло популарна стратегија писања. Ову стратегију усвајају инвеститори ако осећају да ће акције пасти или ће бити константне у кратком или кратком року, али желе да држе акције у свом портфељу.

  Како цене акција падају, на крају зарађују као премија. С друге стране, ако цена акција порасте, они продају основни део купцу цалл опција.

  У горњем примеру, видели смо да је господин А написао цалл опцију на акције компаније ТВ Инц које држи, а касније је исте продао купцу господину Б, јер цене акција нису померане у складу са његовим очекивањима и цалл опцијом завршио у новцу. Господин А је овде покрио свој положај држећи основни капитал (акције ТВ Инц). Али да су цене акција померене у складу са његовим очекивањима и пале, он би зарадио нето исплату од 400 УСД / - као премију. Међутим, у случају купца, ако се цене акција помакну према његовом очекивању, он може теоретски зарадити неограничен профит.

  На овај начин, писац ограничава своје губитке разликом између ударне цене по којој се основни инструмент продаје и премије зарађене кратким или продајним позивом.

  Писање примера покривеног позива

  Претпоставимо,

  • С.Т. = $1200/-
  • Кс = 1500 УСД / -
  • Ц.О. = 400/-

  Инвеститор је написао покривену опцију позива и у време истека цена акције је порасла на 1600 УСД / -.

  Исплата за продавца је следећа:

  • Исплата = мин (Кс - СТ, 0)
  • = максимум (1500 - 1600, 0)
  • = -$100/-
  • Нето исплата писца = 400 - 100 = 300 УСД / -

  # 2 - Писање голог позива или голог кратког позива


  Писање голог позива је у супротности са покривеном стратегијом позива, јер продавац цалл опција не поседује основне хартије од вредности. Другим речима, можемо рећи да када опција није комбинована са компензационом позицијом у основној акцији.

  Да бисмо ово разумели, помислимо на другу страну трансакције у цалл опцијама где је особа написала цалл опцију и оставља право да купи (или је дужна да прода) одређени износ удела по одређеној цени, али не поседује основне хартије од вредности. Ову стратегију инвеститор у основи усваја када су врло шпекулативни или мисле да се цене акција неће померити нагоре.

  У овој врсти стратегије, продавац зарађује путем премије коју плати купац. Међутим, губици би били неограничени теоретски, ако се цене акција крену нагоре и ако их купац оствари. Због тога постоји ограничена добит са огромним потенцијалом опасног ризика.

  Даље, исплата за писање опција голог позива била би слична као писање покривеног позива. Једина разлика је у тренутку извршења од стране купца, продавац мора да купи основни материјал са тржишта или, пак, мора да позајми акције код брокера и прода купцу по ударној цени.

  Писање примера голог позива

  Претпоставимо да се деоницама АБЦ тренутно тргује по цени од 800 УСД / - и по позиву за ударну цену од 1000 УСД / - са роком доспећа од месец дана и премијом од 50 УСД / -. Овде могу да продам голи позив (претпоставимо да не дугујем акције АБЦ-а) и да зарадим износ од 50 УСД / - путем премије. Чинећи то, намерно претпостављам да се цена акције АБЦ-а неће кретати преко 850 УСД / - (800 УСД + Премија од 50 УСД) до истека уговора. У овој стратегији почећу да трпим губитке када се АБЦ акције почну кретати са нивоа од 850 УСД / - и то теоретски може бити неограничено. Отуда постоји огроман потенцијал стварања губитка наопаким ризиком и ограничен потенцијал стварања профита.

  Размотримо још један пример:

  Претпоставимо да инвеститор прода голу цалл опцију КСИЗ деоница по ударној цени од 500 УСД / - уз премију од 10 УСД / - (пошто је то кратка гола цалл опција, он очигледно не држи акције КСИЗ) са роком доспећа од једног месеца.

  Претпоставимо да се након једног месеца цена акције КСИЗ помера на 800 УСД по датуму истека. Будући да је опција у новцу којим исти води купац, инвеститор мора купити акције КСИЗ са тржишта по цени од 800 УСД / - и продати их купцу по цени од 500 УСД / -. Овде инвеститор прави губитак од 300 УСД / -. Да је цена акције КСИЗ померена на 400 УСД / -, зарадила би премију, јер у овом сценарију опције истичу без новца и купац их неће извршити. Исплате су сажете у наставку.

  Исплате су сажете у наставку.

  Сценариј-1 (када опција истиче без новца)
  Укњижена цена КСИЗ500
  Опција Премиум10
  Цена по доспећу800
  Нето исплата-290
  Сценариј 2 (када опција истиче у новцу)
  Укњижена цена КСИЗ500
  Опција Премиум10
  Цена по доспећу400
  Нето исплата10

  Укратко

  • Цалл опција даје имаоцу право, али не и обавезу да купи акције по унапред одређеној цени током трајања опције.
  • У писању цалл опције, продавац (писац) цалл опције даје право купцу (носиоцу) да купи средство до одређеног датума по одређеној цени.
  • Писање позива се може извршити на два различита начина, наиме. писање покривеног позива и писање голог позива.
  • Писање голих позива носи огроман потенцијал ризика надоле са ограниченим профитом као премијом, док је писањем покривене опције позива покривен ризик.
  • Исплата у писаном облику позива може се израчунати као мин (Кс - СТ., 0).
  • Због високих потенцијалних обавеза у писању цалл опције, писац мора да одржи маржу код свог брокера, као и код берзе.