Извештај о задржаној добити (дефиниција) | Како припремити?

Шта је Извештај о задржаној добити?

Извештај о задржаној добити је финансијски извештај који показује како се задржана добит променила током финансијског периода и пружа детаље о почетном билансу задржане добити, завршном стању и остале информације потребне за усаглашавање.

 • Задржана добит је део нето прихода који Друштво задржава након исплате дивиденде акционарима. Задржана добит се назива и „задржани вишак“ или „акумулирана зарада“.
 • Компанија задржава део нето добити остварене у финансијској години за будући раст, што би могло бити лансирање нових производа, улагања у истраживање и развој, стицање других послова или отплата дуга.
 • Задржана добит се извештава у билансу стања, као и извештај о задржаној добити.

Задржана добит након дате финансијске године израчунава се на следећи начин:

Како припремити изјаву о задржаној добити?

У наставку су дати кораци за припрему биланса задржане добити.

Корак 1 - Наслови

Наслов се састоји од три реда:

 1. Назив фирме
 2. Други ред даје „Извештај о задржаној добити“.
 3. Трећи ред представља финансијску годину за припремљене бројеве задржане добити, тј. „Финансијска година завршена 2018.“ итд.

Корак 2 - Биланс задржане добити из претходне године

Први унос у извештају је претходне године пренете са билансом стања. Овај унос се може преузети из биланса стања претходних година или завршног биланса задржане добити претходних година. Ово се назива и почетна задржана зарада.

Узмимо у обзир биланс задржане добити из претходних година или почетна задржана добит компаније АБЦ Инц. износи 500000 УСД.

Дакле, први унос биће:

 • Нераспоређена добит за годину која се завршила 2017. године: 50000 УСД

Корак 3 - Додавање нето прихода

Нето приход се додаје из биланса успеха. Долази као други унос у задржану зараду. Да би евидентирала нето добит у извештају, Компанија би прво требала припремити биланс успеха, а затим биланс задржане добити.

Претпоставимо да је компанија АБЦ Инц. имала нето приход од 100000 УСД

Тако ће бити

 • Задржана зарада за годину која се завршила 2017. године: 500000 УСД
 • Плус, нето приход 2018: 100000 УСД
 • Укупно: 600000 УСД

Корак 4 - Одузми исплату дивиденде

Дивиденда је свака исплата коју Компанија изврши својим акционарима. Одузима се од нето прихода за годину, јер је преостали део задржана добит за ту годину. Рецимо да је компанија АБЦ Инц. акционарима исплатила дивиденду у износу од 50000 америчких долара.

Дакле, то је:

 • Задржана зарада за годину која се завршила 2017. године: 500000 УСД
 • Плус, нето приход 2018: 100000 УСД
 • Укупно: 600000 УСД
 • Минус: Дивиденда 50000 УСД

Корак 5 - Завршавање задржане зараде

Након одузимања дивиденде од нето добити, долазимо до крајње задржане добити и то постаје последњи унос у ову изјаву.

 • Задржана зарада за годину која се завршила 2017. године: 500000 УСД
 • Плус, нето приход 2018: 100000 УСД
 • Укупно: 600000 УСД
 • Минус: Дивиденда 50000 УСД
 • Крај задржане добити: 550000 УСД

Стога су горе наведени уноси приказани на Извештају о задржаној добити.

Корак 6 - Додатне информације

Иако је ова изјава прилично јасна; међутим, у фуснотама уз изјаву могу се навести додатне информације. Ове додатне информације могу пружити детаље о куповини деоница, новом издавању деоница или издавању права итд. Све ове корпоративне акције утичу на исплату дивиденде. Отуда се инвеститорима могу пружити додатне информације.

Примери

Погледајмо неколико примера како бисте ово могли боље разумети.

Пример 1

Резимирајмо горњи објашњени пример и припремимо Извештај о задржаној добити компаније АБЦ Инц. Почетна задржана добит компаније АБЦ Инц. износи 500000 УСД, компанија је имала нето приход од 100000 УСД и исплатила је дивиденду од 50000 УСД акционари.

Извештај на крају финансијске године је следећи:

Пример 2 - (Аппле Инц)

Испод снимка приказан је Консолидовани извештај о капиталу за Аппле Инц. за годину која се завршила 2018.

извор: Аппле СЕЦ Филингс

Све цифре у наставку су у хиљадама.

 • Аппле-ова задржана зарада у ФГ 2015 = 92,284 УСД
 • Нето приход у ФГ 2016. = 45.687 УСД
 • Дивиденде у ФГ 2016. = 12.188 УСД
 • Откуп обичних акција = 29.000 УСД
 • Обицне емисије акција (нето акција) = 419 УСД

Нераспоређена добит Аппле-а у 2016. години = 92.284 УСД + 45.687 УСД - 12.188 УСД - 29.000 УСД - 419 УСД = 96.364 УСД

Релевантност и употреба

Ова изјава је веома корисна за инвеститоре. Инвеститори који су инвестирали у компанију добијају или исплатом дивиденде или повећањем цене акција. Очекује се да ће зрела фирма редовно исплаћивати дивиденду, док се од компаније у порасту задржава приход и инвестира у будуће пословање, очекујући тако раст цене акција.

Стога инвеститорима помаже на оба начина:

 • Приказује исплату дивиденде инвеститорима или помаже инвеститорима да предвиде будућу дивиденду на основу зараде.
 • Из задржане добити, инвеститори могу анализирати колико се новца реинвестира у посао и може довести до будућег повећања цене акције.

Такође, инвеститори га могу користити за упоређивање две компаније у сличној врсти посла. Међутим, није увек паметно упоређивати две компаније само на основу задржане добити јер задржана добит зависи од различитих фактора као што су старост компаније, политика дивиденди предузећа и природа пословања, што утиче на профитабилност Компанија.

Закључак

Задржана добит је износ који је Компанија током година акумулирала из нето добити након исплате дивиденде акционарима. Извештај о задржаној добити пружа детаље о почетној задржаној добити, нето приходу, помоћи за дивиденде и завршном стању задржане добити.