ПРОГНОЗА функција у Екцелу (пример, формула) | Како се користи?

ПРОГНОЗА Функција у програму Екцел

ПРОГНОЗА функција је сврстана у статистичке функције у програму Екцел. Функција ПРОГНОЗА користи се за израчунавање или предвиђање будуће вредности основе излазних вредности. Формула прогнозе може се користити за израчунавање статистичке вредности направљене прогнозе. На пример, ако знамо прошле податке, као што је ток валута, можемо предвидети будући ток помоћу функције.

У математичком смислу, ФОРЕЦАСТ (к, кновн_и'с, кновн_к'с) функција враћа предвиђену вредност зависне променљиве кновн_ис за одређену вредност која је к, независне променљиве кновн_кс користећи линеарну регресију која најбоље одговара за предвиђање и вредности из к вредности .

ФОРЕЦАСТ Формула у Екцелу

ФОРЕЦАСТ формула у екцелу има три обавезна параметра тј. к, познати_и, познати_к.

Обавезни параметри:

 • Икс: Нумеричка к-вредност за коју желите да прогнозирате нову вредност и.
 • кновн_и'с: То је низ зависних променљивих или опсега података.
 • кновн_к'с: Независни низ података или опсег података су нам познати.

Примедбе

Формула ПРОГНОЗА израчунаће нову вредност и користећи једноставну правоцртну једначину:

где су и су вредности узорка и израчунавају се просеком (к вредности) и просеком (и вредности).

Како се користи функција ПРОГНОЗА у програму Екцел?

ФОРЕЦАСТ функција у Екцелу је врло једноставна и лака за употребу. Да разумемо рад ФОРЕЦАСТ-а у екцелу са неколико примера.

Овде можете преузети овај ФОРЕЦАСТ Фунцтион Екцел Предложак - ФОРЕЦАСТ Фунцтион Екцел Темплате

ФОРЕЦАСТ формула у Екцелу се може користити као функција радног листа и као ВБА функција.

ПРОГНОЗА Функција као функција радног листа.

Пример # 1

У овом примеру ПРОГНОЗЕ, размотримо скупове података за познате вредности и и познате вредности к и израчунајмо вредност прогнозе за 30 на основу познатих вредности к и и.

= ПРОГНОЗА (30, Б3: Б17, Ц3: Ц17) излаз ће бити 19 као што је приказано у доњој табели.

Пример # 2

Претпоставимо да имамо податке о приходима и расходима из 2017. године као што је приказано у доњој табели. Овде се подаци о заради сматрају познатом вредностом к, а подаци о трошковима сматрају се познатим вредностима и. Помоћу функције ПРОГНОЗА можемо предвидети додатну тачку дуж праве линије која најбоље одговара кроз скуп познатих к- и и-вредности. Користећи податке у наставку

Користећи податке о зарадама и расходима од јануара 2017. до августа 2017. године, можемо предвидети трошкове за следећи наредни месец помоћу функције ПРОГНОЗА у екцелу. У овом примеру ПРОГНОЗЕ предвиђамо вредност прогнозе за септембар 2018. године користећи функцију ПРОГНОЗА у екцелу.

Формула ПРОГНОЗЕ у Екцелу за употребу је: = ПРОГНОЗА (Ц43, Ц23: Ц42, Д23: Д42)

Резултате добијамо како следи: 1.768

ПРОГНОЗА Функција се може користити као ВБА функција.

Размотримо скуп података који има к вредности из опсега А1: А5 и и вредности из Б1: Б5.

Под ФОРЕЦАСТфункција ()

Дим кс Ас Ранге

Дим ис ас ранге

Сет кс = Схеетс (2). Ранге (“А1: А5”)

Сет ис = Схеетс (2). Ранге („Б1: Б5“)

Схеетс (2) .Ранге („Х1“). Валуе = Апплицатион.ворксхеетФунцтион.Форецаст (50, ис, кс) // напомена 50 је случајна за тестирање

Енд Суб

Ствари које треба запамтити

 • Дужина низа кновн_к треба да буде исте дужине као кновн_и, а варијанса ункновн_к не сме бити једнака нули.
 • Даће # Н / А! грешка ако:
  • Испоручене вредности кновн_к'с и испоручени кновн_и низови су различите дужине.

 • Даје # ДИВ / 0! Грешка када
  • Или један или оба поља кновн_к или кновн_и'с немају вредност или су празна.
  • Ако је варијанса испоручених познатих_к једнака нули.
  • Ако је дата будућа вредност к ненумеричка.