ЛИНЕСТ функција у програму Екцел | Како се користи ЛИНЕСТ у програму Екцел? (Примери)

ЛИНЕСТ функција у програму Екцел

То је уграђена функција у МС Екцел. Функција ЛИНЕСТ у програму Екцел користи се за израчунавање статистике за линију. ЛИНЕСТ у екцелу користи регресију најмањих квадрата и враћа низ који описује праву линију која најбоље одговара датим подацима.

ЛИНЕСТ Формула у програму Екцел

Испод је ЛИНЕСТ формула у програму Екцел.

Једначина = линија је:

и = мк + б

–Или–

и = м1к1 + м2к2 + м3к3 +… + б

ЛИНЕСТ у програму Екцел има два аргумента од којих је један потребан. Где,

 • кновн_и’с = То је обавезни параметар и указује на скуп вредности и које су већ познате у релацији и = мк + б.
  • Ако је опсег кновн_и'с у једна колона, свака колона знаних_к тумачи се као засебна променљива.
  • Ако је опсег кновн_и'с у један ред, сваки ред кновн_к'с тумачи се као засебна променљива.
 • кновн_к’с = Опциони је параметар и означава скуп к-вредности који су већ познати у релацији и = мк + б.
  • Опсег кновн_к може да има један или више скупова променљивих. Ако се користи само једна променљива, познати_и и познати_к могу бити опсези било ког облика, ако имају једнаке димензије.
  • Ако се користи више променљивих, познати_и мора бити вектор (тј. Опсег висине једног реда или ширине једне колоне).
 • цонст = То је необавезни параметар и представља логичку вредност (ТРУЕ / ФАЛСЕ) која одређује да ли треба форсирати константу б да буде једнако 0.
  • Ако је цонст ИСТИНИТО или прескочено, б се израчунава нормално.
  • Ако је цонст ФАЛСЕ, б је постављено једнако 0 и вредности м прилагођене су тако да одговарају и = мк.
 • статистика = То је необавезни параметар и представља логичку вредност (ТРУЕ / ФАЛСЕ) која одређује да ли ће се вратити додатна статистика регресије.
  • Ако је статистика ИСТИНИТО, ЛИНЕСТ у екцелу враћа додатне статистике регресије; као резултат, враћени низ је {мн, мн-1,…, м1, б; сен, сен-1,…, се1, себ; р2, сеи; Ф, дф; ссрег, ссресид}.
  • Ако је статистика ФАЛСЕ или прескочен, ЛИНЕСТ у програму Екцел враћа само м-коефицијенте и константу б.

Како се користи функција ЛИНЕСТ у програму Екцел?

Поменута функција је функција радног листа (ВС). Као функција ВС, функцију ЛИНЕСТ у екцелу можете унети као део формуле у ћелију радног листа. Погледајте неколико примера датих у наставку да бисте сазнали више.

Погледајмо примере дате у наставку. Сваки пример покрива другачији случај употребе који је имплементиран помоћу функције ЛИНЕСТ у програму Екцел.

Овде можете преузети овај ЛИНЕСТ предложак функције Екцел - ЛИНЕСТ предложак функције Екцел

ЛИНЕСТ у Екцелу Пример # 1 - Нагиб

= ЛИНЕСТ (Б2: Б5, Ц2: Ц5,, ФАЛСЕ)

Као што је приказано у горњој формули, Б2: Б5 су познати и, Ц2: Ц5 су познати к. Трећи параметар, тј. Цонст остаје празан па ће се израчунати. Четврти параметар, тј. Статистика, означен је ФАЛСЕ.

ЛИНЕСТ у Екцелу Пример # 2 - Једноставна линеарна регресија

= ЗБИР (ЛИНЕСТ (Б1: Б6, А1: А6) * {9,1})

Као што је приказано у горњој ЛИНЕСТ формули у Екцелу, А1: А6 је месечни број, а Б2: Б6 означава одговарајуће цифре продаје. Дакле, на основу података о продаји од 6 месеци, треба проценити податке о продаји за 9. месец.

Ствари које треба запамтити

 1. Приликом уношења константе низа (као што је кновн_к’с) као аргумента, зарези се могу користити за одвајање вредности које су присутне у истом реду, а тачке и зарез за одвајање редова. Карактери раздвајача могу се разликовати у зависности од матичних регионалних подешавања.
 2. Вредности и предвиђене регресионом једначином можда неће бити важеће ако су изван опсега и вредности које се користе за одређивање једначине.
 3. Формуле које враћају низове морају се унети као формуле низа.
 4. Када постоји само једна независна к-променљива, вредности нагиба и и-пресека могу се директно израчунати помоћу следећих формула:
  • Нагиб: = ИНДЕКС (ЛИНЕСТ (познати_и, познати_к), 1)
  • И-пресретање: = ИНДЕКС (ЛИНЕСТ (кновн_и'с, кновн_к'с), 2)
 5. Права линија се може описати са падина и и-пресретање:
  • Нагиб (м): Да бисте пронашли нагиб праве, често представљене као м: - За линију са две тачке (к1, и1) и (к2, и2); нагиб се израчунава као: м = (и2 - и1) / (к2 - к1).
  • И-пресјек (б): Пресек и линије, често представљен као б, је вредност г. на месту где линија прелази оса и.
  • Једначина праве линије је и = мк + б. Једном када вредности м и б су познате, било која тачка на линији може се израчунати стављањем знака и- или к-вредност у једначину. Погледајте функцију ТРЕНД у програму Екцел.