Формула за одложени ануитет | Како израчунати ПВ одложене ренте?

Формула за израчунавање садашње вредности одложене ренте

Формула одложеног ануитета користи се за израчунавање садашње вредности одложеног ануитета за који се обећава примање након неког времена и израчунава се одређивањем садашње вредности исплате у будућности узимајући у обзир каматну стопу и временски период.

Рента је низ периодичних исплата које инвеститор прима на будући датум, а термин „одложени ануитет“ односи се на одложену ануитету у облику рате или паушалних плаћања, а не непосредног тока прихода. У основи је то садашња вредност будућег плаћања ануитета. Формула за одложени ануитет заснован на редовном ануитету (где се ануитет врши на крају сваког раздобља) израчунава се коришћењем уобичајеног плаћања ануитета, ефективне каматне стопе, броја периода плаћања и одложених периода.

Одложени ануитет заснован на редовном ануитету представљен је као,

Одложена рента = П. Обични * [1 - (1 + р) -н] / [(1 + р) т * р]

где,

 • П. Обични = Редовно плаћање ануитета
 • р = ефективна каматна стопа
 • н = број периода
 • т = одложени периоди

Формула за одложени ануитет на основу доспећа ануитета (где се ануитет врши на почетку сваког периода) израчунава се применом доспелог ануитета, ефективне каматне стопе, броја периода плаћања и одложених периода.

Одложени ануитет заснован на доспелој ануитети представљен је као,

Одложена рента = П. Због * [1 - (1 + р) -н] / [(1 + р) т-1 * р]

где

 • П. Због = Доспела ануитета
 • р = ефективна каматна стопа
 • н = број периода
 • т = одложени периоди

Обрачун одложеног рента (корак по корак)

Формула за одложени ануитет коришћењем обичне ануитете може се добити коришћењем следећих корака:

 • Корак 1: Прво, утврдите исплату ануитета и потврдите да ли ће се исплата извршити на крају сваког периода. Означава се са П. Обични.
 • Корак 2: Затим израчунајте ефективну каматну стопу тако што ћете поделити годишњу каматну стопу са бројем периодичних уплата у години и она се означава са р. р = Годишња каматна стопа / бр. периодичних плаћања у години
 • Корак 3: Затим израчунајте укупан број периода који је умножак броја година и броја периодичних уплата у години и означава се са н. н = Број година * Број периодичних уплата у години
 • Корак 4: Затим одредите период одлагања плаћања и он се означава са т.
 • Корак 5: На крају, одложена ануитета може се извести коришћењем уобичајене ануитетне исплате (корак 1), ефективне стопе каматне стопе (корак 2), броја периода плаћања (корак 3) и одложених периода (корак 4), као што је приказано у наставку.

Одложена рента = П. Обични * [1 - (1 + р) -н] / [(1 + р) т * р]

Формула за одложени ануитет користећи доспелу ануитету може се извести коришћењем следећих корака:

 • Корак 1: Прво, утврдите исплату ануитета и потврдите да ли ће се исплата извршити на почетку сваког периода. Означава се са П. Због.
 • Корак 2: Затим израчунајте ефективну каматну стопу тако што ћете поделити годишњу каматну стопу са бројем периодичних уплата у години и она се означава са р. тј р = Годишња каматна стопа / бр. периодичних плаћања у години
 • Корак 3: Затим израчунајте укупан број периода који је умножак броја година и броја периодичних уплата у години и означава се са н. тј н = Број година * Број периодичних уплата у години
 • Корак 4: Затим одредите период одлагања плаћања и он се означава са т.
 • Корак 5: Коначно, одложена ануитета може се извести коришћењем доспелог плаћања ануитета (корак 1), ефективне стопе каматне стопе (корак 2) броја периода плаћања (корак 3) и одложених периода (корак 4) као што је приказано у наставку.

Одложена рента = П. Због * [1 - (1 + р) -н] / [(1 + р) т-1 * р]

Примери

Овде можете преузети овај Екцел образац за одложену ануитет - Одложени ануитет за Екцел

Узмимо пример Јована који је данас договорио позајмљивање 60.000 америчких долара, а заузврат ће добити двадесет и пет годишњих уплата од по 6.000 америчких долара. Ануитета ће започети за пет година, а ефективна каматна стопа износиће 6%. Утврдите да ли је посао изводљив за Јохна ако је плаћање уобичајена ануитета и доспела ануитета.

 • С обзиром, П. Обични = $6,000,000
 • р = 6%
 • н = 25 година
 • т = 5 година

Израчун одложене ренте ако је плаћање доспело на дан

Стога се одложени ануитет може израчунати као,

 • Одложена ануитета = 6.000 УСД * [1 - (1 + 6%) - 25] / [(1 + 6%) 5 * 6%]

Одложени ануитет биће -

Одложена рента = $57,314.80 ~ $57,315

У овом случају, Џон не би требало да позајмљује новац јер је вредност одложеног ануитета мања од 60.000 америчких долара.

Израчун одложеног рента ако је плаћање доспело

 • С обзиром, П. Због = $6,000,000
 • р = 6%
 • н = 25 година
 • т = 5 година

Стога се одложени ануитет може израчунати као,

 • Одложени ануитет = 6.000 УСД * [1 - (1 + 6%) - 25] / [(1 + 6%) 5-1 * 6%]

Одложена рента = $60,753.69 ~ $60,754

У овом случају, Џон би требао позајмити новац јер је вредност одложене ренте већа од 60.000 америчких долара.

Релевантност и употреба

Из перспективе инвеститора, одложени ануитети су углавном корисни у сврху одлагања пореза на зараду због недостатка ограничења у висини његовог годишњег улагања, заједно са гаранцијом доживотног извора прихода. Међутим, један од главних недостатака ануитета је тај што се његова добит опорезује уобичајеном стопом пореза на добит која је виша од дугорочне стопе пореза на капиталну добит.