Формула временске вредности новца | Корак по корак израчунавање

Формула за израчунавање временске вредности новца

Формула за израчунавање временске вредности новца (ТВМ) или дисконтује будућу вредност новца на садашњу вредност или спаја садашњу вредност новца са будућом вредношћу. ФВ = ПВ * (1 + и / н) н * т или ПВ = ФВ / (1 + и / н) н * т

 • ФВ = Будућа вредност новца,
 • ПВ = Садашња вредност новца,
 • и = каматна стопа или тренутни принос на сличну инвестицију,
 • т = Број година и
 • н = Број сложених периода камата годишње

Израчун временске вредности новца (корак по корак)

 • Корак 1: Прво, покушајте да утврдите каматну стопу или стопу поврата која се очекује од сличне врсте улагања на основу ситуације на тржишту. Имајте на уму да овде наведена каматна стопа није ефективна каматна стопа већ годишња каматна стопа. Означава се са и’.
 • Корак 2: Сада треба одредити трајање инвестиције у смислу броја година, тј. Колико дуго ће новац остати уложен. Број година означен је са т’.
 • Корак 3: Сада треба утврдити број сложених периода камате годишње, тј. Колико пута у години ће се обрачунавати камата. Компликовање камата може бити квартално, полугодишње, годишње итд. Број периода компензовања камата годишње означава се са н’.
 • Корак 4: Коначно, ако је доступна садашња вредност новца (ПВ), тада се будућа вредност новца (ФВ) после „т“ броја године може израчунати помоћу следеће формуле као,

ФВ = ПВ * (1 + и / н) н * т

С друге стране, ако је будућа вредност новца (ФВ) након „т“ броја године доступна, тада се данашња вредност новца (ПВ) данас може израчунати помоћу следеће формуле као,

ПВ = ФВ / (1 + и / н) н * т

Пример

Овде можете преузети овај Предложак временске вредности новца Екцел - Предложак временске вредности новца Екцел

Пример # 1

Узмимо пример суме од 100.000 америчких долара данас уложених две године по каматној стопи од 12%. Сада израчунајмо будућу вредност новца ако се сложење изврши:

 • Месечно
 • Тромесечно
 • Полу годишње
 • Сваке године

С обзиром, садашња вредност новца (ПВ) = 100.000 УСД, и = 12%, т = 2 године

# 1 - Месечно мешање

С обзиром да је месечно, дакле н = 12

Будућа вредност новца (ФВ) = 100.000 УСД * (1 +) 12 * 2

 • ФВ = 126.973,46 УСД ~ $126,973

# 2 - Квартално мешање

Од тромесечја, дакле, н = 4

Будућа вредност новца (ФВ) = 100.000 УСД * (1 +) 4 * 2

 • ФВ = 126.677,01 УСД ~ $126,677

# 3 - Полугодишње мешање

Од пола године, дакле н = 2

Будућа вредност новца (ФВ) = 100.000 УСД * (1 +) 2 * 2

 • ФВ = 126 247,70 $ ~ $126,248

# 4 - Годишње мешање

Будући да је годишње, дакле н =

Будућа вредност новца (ФВ) = 100.000 УСД * (1 +) 1 * 2

 • ФВ = 125.440,00 $ ~ $125,440

Стога ће будућа вредност новца за различите периоде сложења бити -

Горњи пример показује израчунавање формуле временске вредности новца која зависи не само од каматне стопе и трајања инвестиције већ и од тога колико се пута комбиновање камата догоди у години.

Пример # 2

Узмимо пример суме од 100.000 америчких долара која ће бити примљена после две године, а дисконтна стопа је 10%. Сада израчунајмо садашњу вредност данас ако је мешање завршено.

 • Месечно
 • Тромесечно
 • Полу годишње
 • Сваке године

С обзиром на то, ФВ = 100.000 УСД, и = 10%, т = 2 године

# 1 - Месечно мешање

С обзиром да је месечно, дакле н = 12

Садашња вредност новца (ПВ) = 100.000 УСД / (1 +) 12 * 2

 • ПВ = 81.940,95 УСД ~ $81,941

#2 – ТромесечноСложено

Од тромесечја, дакле, н = 4

Садашња вредност новца (ПВ) = 100.000 УСД / (1 +) 4 * 2

 • ПВ = 82.074,66 УСД ~ $82,075

#3 – Полу годишњеСложено

Од пола године, дакле н = 2

Садашња вредност новца (ПВ) = 100.000 УСД / (1 +) 2 * 2

 • ПВ = 82.270,25 УСД ~ $82,270

#4 – ГодишњакСложено

Будући да је годишње, дакле н =

Садашња вредност новца (ПВ) = 100.000 УСД / (1 +) 1 * 2

 • ПВ = 82.644,63 УСД ~ $82,645

Стога ће садашња вредност новца за различите периоде сложења бити -

Релевантност и употреба

Разумевање временске вредности новца је веома важно јер се бави концептом да новац доступан у овом тренутку вреди више од једнаке суме у будућности због његовог потенцијала зараде камата. Основна идеја која стоји иза концепта је да се новац може уложити да би се зарадиле камате и као такав исти новац данас вреди више него касније.

Концепт временске вредности новца може се видети и у језику инфлације и куповне моћи. Будући да инфлација континуирано нагриза вредност новца што на крају негативно утиче на куповну моћ. Када се данас улаже новац, треба узети у обзир и инфлацију и куповну моћ како би се израчунао стварни повраћај улагања. У случају да је стопа инфлације виша од каматне стопе која се очекује на инвестицију, тада је упркос номиналном расту новац безвредан у будућности што значи губитак новца у смислу куповне моћи.