Књиговодствене фирме у Аустралији

Књиговодствене фирме у Аустралији

Рачуноводствене фирме у Аустралији су оне компаније које пружају рачуноводствене услуге појединцима, организацијама и другим ентитетима у Аустралији и укључују фирме као што су Делоитте Аустралиа, БДО Мелбоурне, Грант Тхорнтон Аустралиа, Питцхер Партнерс, ПвЦ Аустралиа, итд.Преглед рачуноводствених фирми у АустралијиАустралија има своја три призната професионална рачуноводствена тела која одлучују о рачуноводственим правилима и прописима за аустралијске рачуноводствене фирме. Ова три тела су Институт ја
Мешовити трошкови

Мешовити трошкови

Дефиниција мешовитих трошковаМешовити трошак је укупни трошак који има комбинацију две врсте трошкова, тј. Фиксних трошкова и променљивих трошкова, па према томе подразумева да се део ових трошкова не мења (фиксни трошак) са променама у обиму производње, међутим, други део (променљиви трошак) се мења са обимом произведене количине. Ови трошкови се називају и полу-променљиви трошкови.Од виталног је значаја за било коју компанију да правилно разуме комбинацију ових различитих елемената трошкова, јер се уз помоћ тога може предвидети како ће се трошкови променити на различитим нивоима активности.Као
Примери монополског такмичења

Примери монополског такмичења

Примери монополске конкуренцијеТхе пример монополистичке конкуренције укључује козметичке производе који имају веома велики број продаваца и производе које продаје свака компанија који су слични, али нису идентични и ти продавци не могу да се надмећу по ценама, јер цене могу да наплаћују на основу јединствености производа који нуде и ово пословање има релативно ниске баријере за улазак и излазак са тржишта.Пре него што прођемо кроз примере, прво да схватимо значење монополске конкуренције.Значење монополистичке конкуренцијеМонополистичка конкуренција је тржишна структура на којој различите фирме
Некумулативне преференцијалне акције (акције)

Некумулативне преференцијалне акције (акције)

Некумулативне преференцијалне акције су оне акције које осигуравају акционару фиксни износ дивиденде сваке године из нето добити компаније, али у случају да компанија не исплати дивиденду по тој преференцијалној акцији акционару било које године, тада таква дивиденда не може да се захтева од стране акционар у будућности.Шта су некумулативне преференцијалне акције?Некумулативни преференцијални акционари немају право да захтевају било какву неисплаћену дивиденду у наредним годинама. Они добијају фиксни износ дивиденде из добити сваке године и ако случај не успе да пријави дивиденду.Предност
ГААП (општеприхваћени рачуноводствени принципи)

ГААП (општеприхваћени рачуноводствени принципи)

Шта је ГААП у рачуноводству?Општеприхваћени рачуноводствени принципи (ГААП) су минимални стандардни и јединствени смерници за рачуноводство и извештавање који успостављају одговарајућу класификацију и мерила за финансијско извештавање и пружају бољу слику када инвеститори упоређују финансијске извештаје различитих компанија.Једноставним речима, дефинисано је као колекција уобичајених и поштованих рачуноводствених правила и процедура за финансијско извештавање предузећа. ГААП нас описује о рачуноводственим концептима и принципима којих се треба придржавати током припреме финансијског извештаја пр
Случајна вс систематска грешка

Случајна вс систематска грешка

Разлика између случајне и систематске грешкеТамо где грешка нема одређени образац појављивања, позната је као случајна грешка која је такође позната као несистематична грешка и стога се такве грешке не могу унапред предвидети као неизбежна грешка, док је систематска грешка је грешка која се може појавити услед било које грешке на инструменту при мерењу грешке или грешке у коришћењу инструмента од стране експериментатора и стога је грешка која се може избећиГлавна разлика је у томе што случајне грешке углавном доводе до флуктуација које окружују праву вредност због резултата потешкоћа током мерењ
Дужник против повериоца

Дужник против повериоца

Разлика између дужника и повериоцаДужници се односе на страну којој друга роба испоручује или продаје на кредит, а прва дугује другој, док је поверилац странка која испоручује производ или услугу другој страни на кредит и мора да прими новац од овог другог.Повериоци су они који дају зајам или кредит некој особи, а то може бити особа, организација или фирма. Супротно томе, дужник је онај који узима зајам и заузврат мора да врати новчани износ у предвиђеном року са ил
Примери готовинских књига

Примери готовинских књига

Топ 2 практична примера уноса у књиге готовинеСледећи примери књига књига дају преглед најчешћих књига књига. Благајна је финансијски дневник који садржи све готовинске рачуне и готовинске уплате, укључујући депозит у банци и подизање из банке. Овде све трансакције имају две стране, тј. Дебит и кредит. Сви рачуни у готовини евидентирају се на левој страни уноса у благајни, док све уплате у готовини евидентирају на десној страни. Разлика између з
Накнада заснована на залихама

Накнада заснована на залихама

Шта је компензација заснована на залихама?Накнада заснована на акцијама која се назива и надокнада заснована на акцијама односи се на награде које компанија даје својим запосленима тако што им даје власничка права у власништву у компанији са мотивом усклађивања интереса управе, акционара и запослених у предузећу. компанија.Накнада заснована на залихама је начин на који компаније користе за награђивање својих запослених. Такође је популарно познат као акције на акције или акције на акције запослених (ЕСОП). Акцијске опције дају се запосленима да их задрже или привуку и натер
Прилагођавање претходног периода

Прилагођавање претходног периода

Шта су подешавања претходног периода?Прилагођавања из претходног периода су прилагођавања извршена за периоде који нису текући период, али су већ обрачунати, јер постоји пуно показатеља у којима рачуноводство користи апроксимацију, а апроксимација не мора увек бити тачан износ, па их стога често треба прилагођавати како би се осигурало да сви остали принципи остати нетакнут.ОбјашњењеПрилагођавање претходног периода врши се у финансијским извештајима како би се исправили приходи или расходи настали у текућој години као резултат пропуста или грешака у припреми финансијских извештаја за један или в
Анализа осетљивости

Анализа осетљивости

Шта је анализа осетљивости?Анализа осетљивости је техника анализе која ради на основу анализе шта-шта попут тога како независни фактори могу утицати на зависни фактор и користи се за предвиђање исхода када се анализа врши под одређеним условима. Обично га користе инвеститори који узимају у обзир услове који утичу на њихову потенцијалну инвестицију за тестирање, предвиђање и процену резултата.Формула анализе осетљивостиФормула за анализу осетљивост
З Тест формула

З Тест формула

Формула за израчунавање З теста у статистициЗ Тест у статистици односи се на тест хипотезе који се користи да би се утврдило да ли су израчуната средства за два узорка различита, у случају да су доступна стандардна одступања и да је узорак велик. З = (к - μ) / о где је к = било која вредност из популацијеμ = средња вредност становништвао = стандардна девијација становништваУ случају узорка, формула за з-тест статистике вредности израчунава се о
Инхерентни ризик

Инхерентни ризик

Шта је својствени ризик?Инхерентни ризик се може дефинисати као вероватноћа да финансијски извештај буде неисправан због грешке, пропуста или погрешног приказивања који настају услед фактора ван контроле или који се не могу контролисати помоћу интерних контрола. Примери укључују неевидентирање трансакције од стране запосленог, раздвајање дужности ради смањења ризика од контроле, али истовремено и тајни договори запослених / заинтересованих страна због намера да се одрекну.Врсте инх
Обрачунате обавезе

Обрачунате обавезе

Шта су обрачунате обавезе?Урачунате обавезе су обавезе према трошковима које је предузеће настало током једног обрачунског периода од стране предузећа, али предузеће у истоме није извршило плаћање истих у истом рачуноводству и евидентирају се као обавеза у билансу стања компанија.То су они трошкови који још нису плаћени у оквиру обавеза. Другим речима, обавеза компаније је да плати робу и услуге које је добила, али рачуни за исте још увек нису примљени.Постоји само у начину обрачунавања и не постоји у начину обрачу
Поврат на капитал (РОЕ)

Поврат на капитал (РОЕ)

Дефиниција поврата на капиталПоврат на капитал (РОЕ) коефицијент је мера финансијског учинка која се израчунава као нето добит подељена са акционарским капиталом, акционарски капитал израчунава се као укупна имовина компаније умањена за дуг и овај однос се може сматрати мером за израчунавање приноса на нето имовину и означава ефикасност у којој компанија користи средства за остваривање добити.РОЕ ФормулаПрво, погледајмо формулу поврата на капитал -Формула поврата на капитал = нето приход / укупни капиталАко РОЕ посматрамо на другачији начин, добићемо ово -ДуПонт РОЕ = (нето приход / нето продаја
Концепт мерења новца

Концепт мерења новца

Шта је концепт мерења новца у рачуноводству?Концепт мерења новца је један од концепата рачуноводства према којем компанија треба да забележи само оне догађаје или трансакције у свом финансијском извештају који се могу мерити у новцу и где додељивање новчане вредности трансакцијама није могуће онда је то могуће неће бити евидентирани у финансијским извештајима.Једноставним речима, то значи да се у књигама бележе само оне трансакције и догађаји, који се могу мерити у новчаном смислу. Другим речима, сви они догађаји и трансакције који нису могли бити квантификовани у монетарном смислу нису евиденти
Повраћај формуле просечног капитала

Повраћај формуле просечног капитала

Формула за израчунавање поврата на просечни ангажовани капитал (РОАЦЕ)Поврат на просечни ангажовани капитал (РОАЦЕ) је продужење односа Повраћај запосленог капитала и уместо укупног капитала на крају периода, узима се просек почетног и завршног стања капитала за одређени временски период и израчунава се дељењем Зараде пре камате и порези (ЕБИТ) према просечној укупној активи умањеној за све обавезе.Такође, погледајте овај детаљан чланак о РОЦЕОбјашњењеУ горе наведеном односу имамо два дела.Први део је ЕБИТ (зарада пре камата и пореза). ЕБИТ је заправо оперативни приход. Ако погледамо биланс успе
Прикажи формулу у програму Екцел

Прикажи формулу у програму Екцел

Како приказати формулу у програму Екцел?У Екцелу имамо могућност да прикажемо те формуле како бисмо проучавали однос формуле. Постоји и тастерска пречица за приказ формула у Екцелу, коју ћемо истражити даље. Пратите кораке да бисте пронашли ту опцију у Екцелу. Овде можете да преузмете овај образац за приказ формула формула Екцел - Схов Формулас Екцел Темплате Кликните на Картиц
Екцел образац базе података

Екцел образац базе података

Предложак базе података за ЕкцелУ савременом свету имамо пуно софтвера за рад са базом података. Након што ће се коначна анализа софистицираног софтвера обавити само помоћу прорачунских табела. Ако сте мало предузеће и не можете себи приуштити савремени софтвер, онда не брините, јер у самој Екцел табели можемо да направимо базу података о вашим пословним