Одговорност наспрам дуга

Одговорност наспрам дуга

Примарна разлика између одговорности и дуга је та што је одговорност широк појам који укључује сав новац или финансијске обавезе које компанија дугује другој страни, док је дуг уски рок и део је обавезе која настаје када средства подиже их компанија тако што позајмљује новац од друге стране.Разлика између одговорности и дугаСвако предузеће обавља различите активности и трансакције које су евидентиране у различитим финансијским извештајима предузећа. Пословне активности које резултирају трансакцијама класификоване су под широким н
Односи активности

Односи активности

Дефиниција односа активностиОдноси активности односе се на врсту финансијских показатеља које компанија користи да би утврдила ефикасност којом компанија може да користи своју различиту оперативну имовину која је присутна у њеном билансу стања и исту претвори у продају или готовина.Односи активности помажу у процени оперативне ефикасности предузећа анализом основних средстава, залиха и потраживања. То не само да изражава финансијско здравље предузећа, већ указује и на коришћење компонената биланса стања.Односи активности
Улаз у часопис за претплаћене трошкове

Улаз у часопис за претплаћене трошкове

Прилог у часопису за претплаћене трошковеСледећи различити уноси дневника претплаћених трошкова дају разумевање најчешћих ситуација у вези са начином евидентирања и књижења претплаћених трошкова. Будући да постоје ситуације у којима се пријава у часопису за претплаћени трошак може пропустити, није могуће навести све врсте ситуација.Како евидентирати претплаћене тр
Дебит против кредита у рачуноводству

Дебит против кредита у рачуноводству

Разлике између задужења и кредитаДебит је књиговодствени унос направљен на левој страни који доводи или до повећања рачуна имовине или рачуна трошкова или до смањења рачуна пасиве или рачуна капитала предузећа, док је Кредит рачуноводствени запис са десне стране. -ручна страна која доводи или до смањења рачуна имовине или рачуна трошкова или до повећања рачуна пасиве или рачуна капитала предузећа.Они су камен темељац рачуноводства. Ако желите научити рачуноводство, дебит и кредит б
ДЦФ формула (дисконтовани новчани ток)

ДЦФ формула (дисконтовани новчани ток)

Шта је ДЦФ формула (дисконтовани новчани ток)?Формула дисконтованог новчаног тока (ДЦФ) је приступ вредновања заснован на приходу и помаже у одређивању фер вредности предузећа или хартије од вредности дисконтовањем будућих очекиваних новчаних токова. Према овој методи, очекивани будући новчани токови се пројектују до века трајања предузећа или имовине, а поменути новчани токови се дисконтују по стопи која се назива дисконтна стопа да би се постигла садашња в
Додатни уплаћени капитал

Додатни уплаћени капитал

Шта је додатни уплаћени капитал?Додатни уплаћени капитал познат и као вишак капитала је вишак износа који компанија прима изнад номиналне вредности акција (капитал или повлашћене) од инвеститора током времена ИПО-а, може се видети као добит коју компанија добија када изда акција први пут на отвореном тржишту.Номинална вредност акције је минимални износ који се мора платити за поседовање акције. То значи да се за стицање удела мора платити овај основни износ.На пример, ако се акција изда по цени од 50 УСД по акцији, а њена номинална вредност је 5 УСД по акцији, за
Концепт обазривости у рачуноводству

Концепт обазривости у рачуноводству

Концепт обазривости у рачуноводствуКонцепт обазривости или принцип конзервативизма је кључни рачуноводствени принцип који осигурава да имовина и приходи нису прецијењени и да се обезбиједе сви познати трошкови и губици без обзира да ли је износ познат сигурно или само процјена, тј. трошкови и обавезе нису потцијењени у књиговодственим књигама.ОбјашњеноКонцепт опрезности је концепт који је успостављен како би се осигурало да се особа која саставља финансијске извештаје побрине да имовина и приход нису прецењени како б
Рачуноводствени циклус

Рачуноводствени циклус

Шта је рачуноводствени циклус?Рачуноводствени циклус је процес идентификовања, прикупљања и сажимања финансијских трансакција предузећа са циљем генерисања корисних информација у облику три финансијска извештаја, а то су биланс успеха, биланс стања и новчани токови. Почиње рачуноводственом трансакцијом и завршава се када се књиге рачуна затворе.Ево девет корака рачуноводственог циклуса -Прикупљање података и анализа трансакцијаДневникЕвидентирање дневника на рачуне главне књигеСтварање неп
Методе вредновања

Методе вредновања

Методе вредновања капиталаМетоде вредновања су методе вредновања предузећа / предузећа што је примарни задатак сваког финансијског аналитичара, а постоји пет метода за процену вредности предузећа, а то су Дисконтовани новчани ток који је садашња вредност будућих новчаних токова, упоредива анализа предузећа, упоредиви трансакциони компо процена вредности имовине која је фер вредност имовине и збир делова где се додају различити делови ентитета.Списак топ 5 метода вредновања капиталаМетода дисконтованог новчаног токаУпоредна анализа предузећаУпоредива трансакција ЦомпМетода процене заснована на им
Уплаћени капитал

Уплаћени капитал

Плаћено у великом значењуУплаћени капитал је износ који компанија добија у замену за акције продате на примарном тржишту, односно акције које издавалац продаје директно инвеститорима, а не на секундарном тржишту где инвеститори продају своје акције другим инвеститорима и могу имати и заједничке и Преференцијалне деонице.ОбјашњењеУплаћени капитал је део уписаног основног капитала за који је примљена новчана накнада или је примљена на неки други начин. То је део акционарског капитала у билансу стања, који показује број средстава која су акционари уложили куповином акција у компанији. Износ пр
ФЦФФ (бесплатан новчани ток према предузећу)

ФЦФФ (бесплатан новчани ток према предузећу)

ФЦФФ (бесплатни новчани ток према фирми), познат и као неосновани новчани ток, је готовина која преостаје предузећу након амортизације, порези и други инвестициони трошкови се плаћају из прихода и представља износ новчаног тока који је доступан свим имаоци средстава - било да су то власници дугова, власници акција, преферирани власници акција или обвезници.ФЦФФ или бесплатни новчани ток према предузећу, је један од најважнијих концепата у компанијама за истраживање капитала и инвестиционо банкарство.Варрен Буффет (годишњи извештај за 1992. годину) рекао је, „Вредност било које акције, обвезнице
Најбоље књиге о лидерству

Најбоље књиге о лидерству

Листа 10 најбољих књига о лидерству свих временаОдабрали смо најбољи избор књига о вођству од стручњака у тој области који би читаоцима могли помоћи да сами открију неухватљиви рецепт за успех у вођи. Испод је листа таквих књига о лидерству -Понашајте се као вођа, мислите као вођа(Набавите ову књигу)Постајући лидер(Набавите ову књигу)Вођство и самозаваравање(Наба
Формула вредности предузећа

Формула вредности предузећа

Формула вредности предузећа је економска мера која одражава целокупну вредност пословања, укључујући осигуране и необезбеђене повериоце и власнике капитала и преференцијалне акције предузећа и чешће се користи у стицању других послова или спајању две или више компанија ради генерисања синергије.Шта је формула вредности предузећа?Вредност предузећа у предузећу може се идеално дефинисати као износ који представља целокупан трошак предузећа у случају да неки инвеститор намерава да га стекне 100%. Формула за вредност предузећа израчунава се тако што
Формула величине узорка

Формула величине узорка

Формула за одређивање величине узорка становништваФормула величине узорка помаже у израчунавању или одређивању минималне величине узорка која је потребна да би се знао адекватан или тачан удео популације заједно са нивоом поузданости и границом грешке.Термин „узорак“ односи се на део популације који нам омогућава да извучемо закључке о популацији, па је стога важно да величина узорка буде довољно адекватна да се могу смислено закључивати. Другим речима, минимална в
Формула тржишног удела

Формула тржишног удела

Формула за израчунавање удела на тржиштуТржишни удео се може дефинисати као представљање процента укупног прихода на тржишту или индустрије који ће одређена фирма зарадити током одређеног временског периода. Тржишни удео се може израчунати помоћу следеће формуле:Тржишни удео = приход компаније (продаја) / целокупан тржишни приход (продаја)Израчун тржишног удела корак по коракКорак 1
РОЦЕ Формула

РОЦЕ Формула

Формула за израчунавање РОЦЕПоврат на запослени капитал (РОЦЕ) је врста финансијске формуле која мери профитабилност предузећа и ефикасност коришћења њеног капитала. Другим речима, овај однос мери како предузеће може да оствари профит од капитала који је запослило, што укључује и дугове и капитал.Формула ј
Формула варијансе портфеља

Формула варијансе портфеља

Шта је варијација портфеља?Термин „варијанса портфеља“ односи се на статистичку вредност савремене теорије улагања која помаже у мерењу дисперзије просечних приноса портфеља од његове средње вредности. Укратко, одређује укупан ризик портфеља. Може се извести на основу пондерисаног просека појединачне варијансе и међусобне коваријансе.Формула варијансе портфељаМатематички, фо
Логички тест у Екцелу

Логички тест у Екцелу

Логички тест значи да има логички излаз који је или тачан или нетачан, у Екцелу можемо извршити логички тест у било којој ситуацији, најчешће коришћени логички тест је коришћењем једнаког оператора који је „=“ да ли користимо = А1 = Б1 у ћелији А2, вратиће тачно ако су вредности једнаке и нетачно ако вредности нису једнаке.Шта је логички тест у програму Екцел?У Екцелу у почетним фазама учења прилично је тежак задатак разумети концепт логичких тестова. Али када ово једном савладате, то ће бити драгоцена вештина за ваш ЦВ. Често у Екцелу користимо логички тест како би се подударали
Приход од продаје

Приход од продаје

Дефиниција прихода од продајеПриход од продаје односи се на приход који је било који пословни субјект остварио продајом робе или пружањем услуга током уобичајеног пословања, а извештава се годишње, квартално или месечно, у зависности од случаја у билансу успеха / рачуну добити и губитка привредног субјекта.То је прво време доступно у билансу успеха. У случају производних предузећа, то је прорачун множењем броја продатих или произведених јединица са просечном продајном ценом по јединици тог предмета.Формула прихода од продајеФормула прихода од продаје = Број пр