Категорија: Водичи за управљање ризиком

Оперативни ризици

Оперативни ризици

Дефиниција оперативног ризика„Оперативни ризици“ је ризик који укључује грешке због система, људске интервенције, нетачних података или других техничких проблема. Свака фирма или појединац мора се суочити са таквим оперативним ризиком приликом извршавања било ког задатка / испоруке.Код предузећа оператив
Оцена ризика

Оцена ризика

Шта је оцена ризика?Рејтинг ризика процењује ризике укључене у свакодневне активности предузећа и класификује их (низак, средњи, висок ризик) на основу утицаја на пословање. Омогућава предузећу да потражи мере контроле које би помогле у лечењу или ублажавању утицаја ризика, ау неким случајевима и у потпуности негира
Пренос ризика

Пренос ризика

Шта је пренос ризика?Пренос ризика може се дефинисати као механизам управљања ризиком који укључује пренос будућих ризика са једне особе на другу, а један од најчешћих примера управљања ризиком је куповина осигурања где се ризик појединца или компаније преноси на трећу странка (осигуравајуће друштво).Пренос ризика у својој стварној суштини је пренос импликација ризика са једне стране (појединца или организације) на другу (трећа страна или осигуравајуће друштво). Такви ризици се могу или не морају догодити у будућности. Пренос ризика може се извршити
Економски ризик

Економски ризик

Дефиниција економског ризикаЕкономски ризик се назива изложеношћу ризику инвестиције извршене у страној земљи услед промена услова пословања или негативног утицаја макроекономског фактора попут владиних политика или колапса тренутне владе и великих промена девизног курса. Врсте економског ризикаМного је фактора који могу бити узрок економског ризика, иако доле поменути ризици нису исцрпни. Следе врсте економског ризика.# 1 - Суверени ризикОва врста економског ризика један је од најважнијих ризика који мож
Суверени ризик

Суверени ризик

Шта је суверени ризик?Суверени ризик, такође познат и као Ризик државе, представља ризик неизвршења обавеза у држави ради испуњавања дужничких обавеза. То је најшира мера кредитног ризика и укључује ризик земље, политички ризик и ризик преноса. Један од највећих несрећних аспеката сувереног ризика је што је заразне природе, што значи да оно што утиче на једну земљу има тенденцију да утиче и на друге земље због глобализованог међусобно повезано
Девизни ризици

Девизни ризици

Дефиниција девизног ризикаДевизни ризик се односи на ризик од неповољне промене вредности поравнања трансакције закључене у валути која није основна валута (домаћа валута). Овај ризик настаје као резултат кретања основних девизних курсева или деноминованих девизних курсева, а назива се и девизним ризиком или девизним
Политички ризик

Политички ризик

Дефиниција политичког ризикаПолитички ризик указује да започињање ризика настаје услед промене у управљачком телу неке земље и стога представља ризик за инвеститоре који улажу у финансијске инструменте као што су дужнички фондови, узајамни фондови, акцијски капитал итд. итд., повезани са политиком земље могу настати услед промене политичког сценарија што би даље могло резултирати променом прописа у држави.Политички ризик се такође може означити као геополитички ризик који настаје услед сукоба изм
Тржишни ризик

Тржишни ризик

Шта је тржишни ризик?Тржишни ризик је ризик са којим се суочава инвеститор услед смањења тржишне вредности финансијског производа који произилази из фактора који утичу на цело тржиште и није ограничен на одређену финансијску робу. Често се назива систематским ризиком, тржишни ризик настаје због неизвесности у економији, политичком окружењу, природних катастрофа или катастрофа изазваних човеком или рецесије и може се зашти
Ризик од инфлације

Ризик од инфлације

Дефиниција ризика од инфлацијеРизик од инфлације обично се односи на ситуацију у којој се цене роба и услуга повећавају више него што се очекивало или обрнуто таква ситуација резултира истим износом новца што резултира мањом куповном моћи. Ризик од инфлације познат је и као ризик куповне моћи.Пример ризика од инфлације су тржишта обвезница. Када се очекује очекивана инфлација, она повећава номиналне стопе (номинална стопа је једноставна
Ризик друге уговорне стране

Ризик друге уговорне стране

Шта је ризик од друге уговорне стране?Ризик друге уговорне стране односи се на ризик потенцијалних очекиваних губитака који би настали код једне друге уговорне стране због неизвршења обавеза на дан или пре доспећа уговора о деривату од стране друге уговорне стране за такав уговор о изведеним инструментима. Преовлађује у свим врстама трансакција када се обављају преко централизоване друге уговорне стране или ако се трговање обавља на ванберзанском тржишту; међутим, квантум ризика је релативно веома висок у случају уговора о дериватима без рецепта.Примери ризика
Основна средства

Основна средства

Основно значење имовинеОсновно средство је дефинисано као средство на коме се заснивају финансијски инструменти као што су деривати и вредност основног средства је индиректно или директно повезана са уговорима о дериватима. Њима се увек тргује на готовинским тржиштима, док се дериватима изведеним из њих тргује на сегменту деривата или на будућим тржиштима.Врсте основне имовинеХајде да разговарамо о врстама основ
Ризик превођења

Ризик превођења

Шта је ризик превођења?Ризик превођења је ризик промене финансијског стања предузећа (средства, обавезе, капитал) услед промена курса и обично се примећује током извештавања консолидованих финансијских извештаја више подружница које послују у иностранству у домаћој валути.Ефекат је углавном на мултинационалне компаније које у међународним трансакцијама намерно послују због базе својих купаца и добављача. У овом сценарију ризик превођења више личи на континуирани феномен који треба сваке године евидент
Довнсиде Риск

Довнсиде Риск

Значење ризика долеРизик негативне стране је статистичка мера која израчунава губитак вредности хартије од вредности услед промена на тржишним условима, а назива се и неизвесношћу да остварени принос може бити много мањи од очекиваних резултата. Једноставно речено, помаже у квантификовању најгорег случаја до којег инвестиција може довести ако тржиште промени смер.Компоненте смањеног ризикаСледе важне компоненте метрике смањења ризикаВременски хоризон
Ризик од догађаја

Ризик од догађаја

Шта је ризик од догађаја?Ризик од догађаја је вероватноћа неочекиваног догађаја који може имати негативан утицај на организацију, сектор или акције. Ризик од догађаја може настати услед било које промене тржишних трендова која може утицати на тренутно стање организације или сектора. Ризик од догађаја може бити било који догађај или ситуација која има могући утицај на несметано функционисање организације. Организације се могу одлучити да се осигурају од било каквих ризика који су предвиђени или непредвиђени. Осигурава
Категорије ризика

Категорије ризика

Дефиниција категорија ризикаКатегорије ризика могу се дефинисати као класификација ризика према пословним активностима организације и пружа структурирани преглед основних и потенцијалних ризика са којима се суочавају. Најчешће коришћене класификације ризика укључују стратешки, финансијски, оперативни, људски, регулаторни и финансијски.Зашто користите категорије ризика?Категорије ризика помажу у идентифико
Изложеност ризику

Изложеност ризику

Шта је изложеност ризику?Изложеност ризику у било ком послу или инвестицији је мерење потенцијалног будућег губитка услед одређеног догађаја или пословне активности и израчунава се као вероватноћа уједначеног помножена са очекиваним губитком услед утицаја ризика.Израчунавање вероватноће у вези са одређеним догађајем који резултира губитком за фирму важан је део анализе ризика, па је разумевање, процена и предузимање неопходних мера предострожности да би се тај ризик избегао или свео на
Ризик за државу

Ризик за државу

Шта је ризик земље?Ризик земље је ризик који означава вероватноћу да страна влада (држава) не испуни своје финансијске обавезе као резултат економског успоравања или политичких немира. Чак и мала гласина или откриће могу земљу учинити мање атрактивном за инвеститоре који желе да свој тешко стечени приход паркирају на месту које је поузда
Осигурање од ризика

Осигурање од ризика

Шта је осигурање од ризика?Осигурање од ризика односи се на ризик или могућност настанка нечега што је штетно или неочекивано, што може укључивати губитак или оштећење вредне имовине особе или повреду или смрт особе, када осигуравачи процењују ове ризике и на основу чега, израчунајте премију коју уговарач осигурања треба да плати.ОбјашњењеОсигурање од ризика укључује процену цене која се плаћа осигураницима који су претрпели губитак који им је настао и који је покривен полисом. Укључује разне врсте ризика као што су крађа, губитак или оштећење имовине или такође укључује некога ко је повређен; п
Ризик девизног курса

Ризик девизног курса

Шта је ризик девизног курса?Ризик девизног курса је дефинисан као ризик од губитка који компанија сноси када је трансакција деноминована у валути која није валута у којој компанија послује. То је ризик који настаје услед промене релативних вредности валута. Ризик који компанија преузима је да може доћи до негативних флуктуација валута на датум ка
Ризик трансакције

Ризик трансакције

Шта је ризик од трансакције?Трансакциони ризик се назива променом новчаног тока поравнања у страној трансакцији услед неповољне промене девизног курса. Генерално се повећава са повећањем уговорног периода.Примери ризика од трансакцијеИспод су неки примери трансакционог ризика.Пример ризика трансакције # 1На пример; Британска компанија враћа добит Уједињеном Краљевству из свог по
Преко шалтера (ОТЦ)

Преко шалтера (ОТЦ)

Преко шалтера (ОТЦ) ЗначењеУговори преко шалтера, популарно познати као ОТЦ уговори, су финансијски уговори којима се не тргује путем размене или путем стандардизованог споразума, већ се њима билатерално тргује између учесника уз међусобне преговоре о условима уговора.Врсте уговора без рецепта (ОТЦ)Уговори без рецепта могу се класификовати у две широке категорије:# 1 - На основу врсте учесника на тржиштуУчесници на клијентском тржишту: То су уговори у којима трговци и клијент склапају билате
Ризик рефинансирања

Ризик рефинансирања

Шта је ризик рефинансирања?Ризик рефинансирања односи се на ризик који произилази из немогућности појединца или организације да рефинансира свој постојећи дуг услед откупа новим дугом. Ризик рефинансирања носи ризик немогућности предузећа да преврне своју дужничку обавезу и као такав познат и као ризик преусмеравања.Како рефинансирање ризик
Формула за смањење релативног ризика

Формула за смањење релативног ризика

Формула за израчунавање смањења релативног ризикаРелативно смањење ризика је релативно смањење укупних пословних ризика услед неповољних околности ентитета које се може израчунати одузимањем стопе експерименталних догађаја (ЕЕР) од стопе контролног догађаја (ЦЕР) и поделом резултујућег са стопом контролног догађаја ( ЕР).Релативно смањење ризика мера смањења ризика у експерименталној групи у односу на контролну групу у којој нису коришћене мере за смањење ризика. Иначе се дефинише као смањење вероватноће лошег исхода након експериментисања са раствором у поређењу са контролном групом где није
Опциони уговор

Опциони уговор

Дефиниција уговора о опцијиУговор о опцији је споразум којим ималац опције има право да купи или прода основно средство на одређени датум (познат као датум истека или датум доспећа) по унапред одређеној цени (познатој као ударна цена или цена извршења), док продавац или писац опције нема избора, али је дужан да испоручи или купи основно средство ако се опција искористи.Уговор су две странеВласник опције или купац опције: Склапање уговора плаћа почетни трошак. Купац опције позива има користи од повећања цене, али има ограничени негативни ризик у случају да цена падне, јер највише може да изгуби п
Репни ризик

Репни ризик

Дефиниција ризика од репаРепни ризик се дефинише као ризик од појаве догађаја који има врло малу вероватноћу и израчунава се као три пута већа од стандардне девијације од просечног нормалног приноса на дистрибуцију. Стандардна девијација мери нестабилност инструмента у односу на повраћај улагања од његовог просечног приноса. Инвеститори гледају на репни ризик како би проценили и инвестирали у р
Уобичајено ризик

Уобичајено ризик

Шта је подразумевани ризик?Ризик неизмиривања обавеза је врста ризика која мери шансе за неиспуњавање обавеза као што је неплаћање главнице или камата и математички се израчунава на основу прошлих обавеза, финансијских услова, тржишних услова, стања ликвидности и садашњих обавеза итд. Многи фактори утичу на неизвршење обавеза, попут претрпљених великих губитака, блокаде новца у дуготрајној имовини, лошег новчаног тока и финансијске ситуације, економских услова попут рецесије итд. То се мери оценама које су издале агенциј